Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 18 września 2020 r.18.09.2020

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 18 września 2020 r.

18.09.2020

na podstawie art. 11 d ust 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2020.1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17.08.2020 r., na wniosek Pani Anny Pacewicz- Dyrdy, działającej w imieniu Wójta Gminy Białe Błota, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej- ulicy Borowikowej w miejscowości Zielonka.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie ewidencyjnym Zielonka, w jednostce ewidencyjnej Białe Błota, na dziatkach o nr: 24/1, 53/7, 53/8, 56/3, 60/2, 42/2, 47/1, 53/6, 12172/2, 12172/3, 12173/3, 12207/3, 12237/23.

Ponadto przewiduje się czasowe ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości na potrzeby przebudowy innych dróg, zjazdów oraz sieci uzbrojenia terenu na dz nr:
40/2, 40/15, 40/26, 40/27, 40/29, 56/2, 60/34, 61/6, 61/9, 61/11, 62/5, 62/6, 100/14, 392.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy — Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. nr 301 po telefonicznym uzgodnieniu pod nr telefonu 52 581 02 86.

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 18 września 2020 r. (335kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starosta Bydgoski (18 września 2020)
Opublikował: Szymon Pater (18 września 2020, 09:47:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337