Ogłoszenie w sprawie COVID-1909.10.2020

Ogłoszenie w sprawie COVID-19

09.10.2020

W związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID-19 wprowadza się dodatkowe środki ostrożności w sposobie obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Białe Błota, które mogą zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa
 
Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 ze zm.) z dniem 12 października 2020 roku do odwołania ogranicza się wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Białe Błota poprzez: 

1)  ograniczenie do minimum wejść interesantów zewnętrznych do pomieszczeń urzędu - dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Powyższe nie dotyczy:
a) dziecka do ukończenia 13. roku życia;
b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
d) osoby wymagającej pomocy tłumacza, jeśli urząd nie zapewni tłumacza;
e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów. 

2) Interesanci (strony postępowania administracyjnego), którzy zamierzają bezpośrednio załatwić sprawy w urzędzie, w związku ze stanem epidemii, są proszeni o:
a) umówienie wizyty w urzędzie – z pracownikiem urzędu prowadzącym daną sprawę lub kierownikiem właściwego referatu - telefonicznie lub e-mailowo (wykaz telefonów bezpośrednich do poszczególnych referatów i stanowisk dostępny na stronie internetowej urzędu i w BIP – www.bialeblota.pl);
b) korzystania z dzwonka przy drzwiach wejściowych do urzędu przy ul. Szubińskiej 7,
c) dezynfekcję rąk przy wejściu do urzędu,
d) noszenie przez czas pobytu w urzędzie osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbice,
e) zachowanie bezpiecznego dystansu – minimum 1,5 metra od innych osób przebywających w urzędzie,
f)  ograniczenie do niezbędnego minimum czas pobytu w urzędzie. 

3) Dopuszczalność bezpośredniej obsługi interesanta, o której mowa w pkt. 1 i 2 dotyczy wyłącznie spraw, które nie mogą być załatwione korespondencyjnie lub telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W pozostałym zakresie zadania będą realizowane w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
 
4) W wyjątkowych przypadkach, za pośrednictwem sekretariatu urzędu,  można umówić spotkanie z Wójtem Gminy. 

W związku z COVID-19 zalecamy, aby wszelkie sprawy niewymagające osobistego uczestnictwa w urzędzie były załatwiane  korespondencyjnie bądź za pośrednictwem profilu zaufanego.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dariusz Fundator (9 października 2020)
Opublikował: Szymon Pater (9 października 2020, 13:36:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589