Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów04.11.2020

Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów

04.11.2020

Informacja (515kB) pdf

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 17) Gmina Białe Błota ogłasza, że: 
  • podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2020 obliczona na dzień 30.09.2020 r. wynosi 14.783,04 zł (miesięczna podstawowa kwota dotacji 1.231,92 zł);
  • statystyczna liczba dzieci przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 309,67;
  • statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Białe Błota wynosi 2;
  • statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 0.
Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Anna Jankowska-Cepak

metryczka


Wytworzył: Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota (4 listopada 2020)
Opublikował: Szymon Pater (4 listopada 2020, 11:09:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 301