Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 17 (z 17)Obwieszczenie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białe Błota na lata 2020-2032”.

09.12.2020

Obwieszczenie o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Białe Błota na lata 2020-2032”.Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

03.12.2020

dla projektu zmiany „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015 – 2020”.Informacja o zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

17.11.2020

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-BydgoszczObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”

14.10.2020

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Murowaniec”Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.10.2020

Polegająca na: BUDOWIE GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN 63 PE NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID.: 145/2, 168/13, 485/2 OBRĘB LISI OGON GMINA BIAŁE BŁOTAObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.07.2020

polegającej na PRZEBUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. MARII KONOPNICKIEJ 1 W DRODZE DOJAZDOWEJ ORAZ UL. SZOSA NAKIELSKAObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

20.07.2020

DOT. BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ŻYTNIEJ W KRUSZYNIE KRAJEŃSKIMObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

17.07.2020

dot. budowy sceny wraz z utwardzeniem części terenu, budowie boiska do gry w piłkę plażową,Obwieszczenie

09.06.2020

Obwieszczenie Ministra RozwojuOBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

06.05.2020

dot. przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 225PE, dn63PEObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.

28.04.2020

w sprawie realizacji inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ul. Sokolej w miejscowości MurowaniecObwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 31 marca 2020 r.

31.03.2020

w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulicy Jaworowej w Zielonce - I etap inwestycji od km 0+ 000 do km 0 + 465,59Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 27 marca 2020 r.

27.03.2020

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie ulicy Kalinowej w Lipnikach, gmina Białe Błota, klasa techniczna drogi „D” (dojazdowa).Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 12 marca 2020 r.

12.03.2020

rozbudowa drogi Sokolej w miejscowości MurowaniecObwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

29.01.2020

Projekt i budowa drogi S5Obwieszczenie o wszczęciu post. admin. - budowa ulicy Jaworowej w Zielonce

28.01.2020

Obwieszczenie o wszczęciu post. admin. - budowa ulicy Jaworowej w ZielonceObwieszczenie

06.12.2019

Obwieszczenie Starosty BydgoskiegoObwieszczenia o pozycjach 1 - 17 (z 17)