Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »



zamówienie na:

BUDOWĘ OŚWIETLENIA ULIC NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 21 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 23.11.2005 roku na „Budowę oświetlenia w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”, została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Zakład Elektryczno Budowlany „LUMEN” S.A. Czesław Antczak P.U.H.D i H z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Żeromskiego 15, ul. Chrobrego 23a z ceną netto 221 458,37 zł., brutto 270 179,21 zł.  

zamówienie na:

Zakup oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 10 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 10.11.2005 roku na „Zakup oprogramowania komputerowego oraz systemów operacyjnych”, została wybrana oferta Nr 08 złożona przez ARTOM BIS Spółka Jawna z siedzibą 85-011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 25 z ceną netto 60 780,00 zł. brutto 74 151,60 zł.  

zamówienie na:

sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych: 1. działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 położona w Białych Błotach, zapisana w KW 100399 cena wywoławcza : 130.540,00 zł (w tym 22 % VAT) 2. działka nr 91/7 o pow. 822 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza : 19.520,00 zł (w tym 22 % VAT) 3. działka nr 91/8 o pow. 823 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza : 19.520,00 zł ( w tym 22 % VAT) 4. działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 położona w Zielonce, cena wywoławcza : 37.210,00 zł ( w tym 22 % VAT); działki położone w Zielonce zapisane są w KW 71435.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczyny
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000euro
termin składania ofert: 10 listopada 2005
wynik postępowania: 1.działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 w Białych Błotach cena wywoławcza : 130.540,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 2.działka nr 91/7 o pow. 822 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 19.520,00 zł (w tym 22% VAT) - dwie osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 19.720,00 zł ( w tym 22% VAT) - nabywcą działki został Pan Jan Stanisławiak, 3.działka nr 91/8 o pow. 823 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 19.520,00 zł (w tym 22% VAT) - dwie osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 21.120,00 zł (w tym 22% VAT) - nabywcą działki została Pani Mariola Borowicz, 4.działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 37.210,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium.  

zamówienie na:

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I BOISK SPORTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 9 listopada 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 09.11.2005 roku na zadania „Dokumentacje projektowe budowy sali gimnastycznej i boisk sportowych w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 02, złożona przez „ EKSPERT” Biuro Wycen Nieruchomości i Usług Projektowych Lidia Barbara Malak z siedzibą 85-456 Bydgoszcz ul. Kraskowa 17 z cenami : - za projekt sali gimnastycznej netto 49 000,00 zł. , brutto 59 780,00 zł. - za projekt boisk sportowych netto 12 800,00 zł., brutto 15 615,00 zł.  

zamówienie na:

BUDOWĘ PARKINGU I CHODNIKA W UL. BARYCKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.10.2005 roku na zadanie pn. „Budowa parkingu i chodnika w ul. Baryckiej w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 01 złożona przez „ KOSTECH” Dariusz Krysiak, Piotr Łada z ceną brutto 42 794 ,99 zł, terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem realizacji jeden miesiąc od zawarcia Umowy. 

zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA W UL. CZYSTEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.10.2005 roku na zadanie pn. „Budowa chodnika w ul. Czystej ( na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków) w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 01 złożona przez „ KOSTECH” Dariusz Krysiak, Piotr Łada z cenami netto za : I etap 24 137,36 zł, II etap 11 946,90 i II etap 21 373,06 zł.( do kwot netto zostanie doliczony 22% podatek Vat) , terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem realizacji jeden miesiąc od zawarcia Umowy. 

zamówienie na:

Zmianę nośnika energetycznego z olejowego na gazowe w budynkach na terenie wsi Białe Błota: 1. Urzędu Gminy przy ul. Szubińskiej 7, 2. Szkoły Podstawowej przy ul. Centralnej, 3. Gimnazjum Publicznego przy ul. Czystej, 4. Przedszkola przy ul. Centralnej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 października 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.10.2005 roku na zadanie pn. „Zmianę nośnika energetycznego z olejowego na gazowe w budynkach na terenie wsi Białe Błota”, na Wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 02 złożona przez „ NIPPARO” Sp.j. Pawłowski, Szubski, 87-100 Toruń, ul. Kozacka 9c/40 cenami netto za : Urząd Gminy przy ul. Szubińskiej 7 - 17 264,97 zł, II Szkołę Podstawową przy ul. Centralnej - 33 858,30 zł, Gimnazjum przy ul. Czystej – 29 365,58 zł oraz Przedszkole przy ul. Centralnej – 20 543,62 zł.( do kwot netto zostanie doliczony 22% podatek Vat) , terminem gwarancji 36 miesięcy i terminem realizacji dwa tygodnie dla Urzędu Gminy i jeden miesiąc dla pozostałych obiektów zgodnie z SIWZ od daty zawarcia Umowy. 

zamówienie na:

sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych: 1. działki nr 260/23 o pow. 3237 m2 w Murowańcu, zapisanej w KW 66845 cena wywoławcza : 82.960,00 zł (w tym 22 % VAT) 2. działki nr 260/27 o pow. 1082 m2 w Murowańcu, zapisanej w KW 66845 cena wywoławcza : 30.988,00 zł (w tym 22 % VAT) 3. działki nr 34/8 o pow. 957 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512 cena wywoławcza : 23.350,80 zł ( w tym 22 % VAT) 4. działki nr 34/9 o pow. 814 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512 cena wywoławcza : 19.861,60 zł ( w tym 22 % VAT) 5. działki nr 34/10 o pow.818 m2 w Kruszynie Kraj., zapisanej w KW 73512 cena wywoławcza : 19.959,20 zł ( w tym 22 % VAT) 6. działki nr 89/8 o pow. 998 m2 w Łochowicach , zapisanej w KW 45387 cena wywoławcza : 21.916,08 zł ( w tym 22 % VAT)

zamawiający: Wójt Gminy
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: PONIZEJ 60000EURO
termin składania ofert: 12 października 2005
wynik postępowania: informuje, że dnia 18 października 2005 r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych : 1.działka nr 260/23 o pow. 3237 m2 w Murowańcu cena wywoławcza : 82.960,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 2.działka nr 260/27 o pow. 1082 m2 w Murowańcu cena wywoławcza : 30.988,00 zł (w tym 22% VAT) - jedna osoba wpłaciła wadium, - uzyskano cenę : 31.298,00 zł ( w tym 22% VAT) - nabywcą działki został Pan Jarosław Wójt, 3.działka nr 34/8 o pow. 957 m2 w Kruszynie Kraj. cena wywoławcza : 23.350,80 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 4.działka nr 34/9 o pow. 814 m2 w Kruszynie Kraj. cena wywoławcza : 19.861,60 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium. 5.działka nr 34/10 o pow. 818 m2 w Kruszynie Kraj. cena wywoławcza : 19.959,20 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium. 6.działka nr 89/8 o pow. 998 m2 w Łochowicach cena wywoławcza : 21.916,08 zł (w tym 22% VAT) - trzy osoby wpłaciły wadium, - uzyskano cenę : 25.940,00 zł (w tym 22% VAT) - nabywcą działki został Pan Leszek Chłopek.  

zamówienie na:

Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudową i rozbudową na działce 125/7 w Murowańcu, Gmina Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 23.09.2005 roku na „Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudowa i rozbudowa na działce Nr 125/7 w Murowańcu Gmina Białe Błota”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Ogólno- Budowlany „ IZBUD” z siedzibą 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22 z ceną netto 210 235,08 zł. brutto 224 951,54 zł., terminem gwarancji 36 miesięcy, terminem płatności 21 dni od dostarczenia faktur i terminem realizacji do 15 grudnia 2005 roku.  

zamówienie na:

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDOWY DRÓG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ W MIEJSCOWOSCI PRZYŁĘKI GMINA BIAŁE BŁOTA: I. PRZYŁĘKI- BRZOZA i II. DROGA DO TLH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22.09.2005 roku na zadania „Dokumentacje projektowe na budowę dróg o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Przyłęki Gmina Białe Błota: I. Przyłęki- Brzoza, II. Droga do TLH ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Zakład Usług Technicznych „MP” Piotr Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. H. Sienkiewicza 31 , z cenami netto za : zadanie I 15 000,00 zł. zadanie II 11500,00 zł. do powyższych kwot doliczony zostanie podatek Vat 22%.  

zamówienie na:

Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 2 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000euro z dnia 6 lipca 2005 roku na "Zakup autobusu do dowozu dzieci do szkoły"' została wybrana oferta nr 01 złożona przez POLSKIE AUTOBUSY Sp. z o.o z siedzibą: Warszawa ul.Omulewska 27 z cenami: 299222,01zl netto 365050,85zl brutto  

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 1 września 2005
wynik postępowania: Wójt Gminy Białe Błota informuje, że na dzień 6 września 2005 r. został wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych : 1.działka nr 334/18 o pow. 2529 m2 w Białych Błotach cena wywoławcza : 130.540,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 2.działka nr 91/7 o pow. 822 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 25.071,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 3.działka nr 91/8 o pow. 823 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 25.101,50 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium, 4.działka nr 91/9 o pow. 1675 m2 w Zielonce cena wywoławcza : 44.975,00 zł (w tym 22% VAT) - przetarg zakończony wynikiem negatywnym, - nie dokonano żadnej wpłaty wadium.  

zamówienie na:

ZAKUP SAMOCHODU Z PRZESTRZENIĄ BAGAŻOWĄ

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000euro
termin składania ofert: 1 września 2005
wynik postępowania: Zgodnie z art. 39 – 40 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia w dniu 01.09.2005 r. przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO na „ Zakup samochodu z przestrzenią bagażową” na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 01 złożona przez: „Firma Prywatna Marek Halina Mikołajczak” z siedzibą: ul. Armii Krajowej 250, 85-689 Bydgoszcz Wartość zadania razem netto: 43.058,20 zł, brutto 52.531,oo zł. Termin realizacji 2 tygodnie od daty podpisania umowy.  

zamówienie na:

Remont Swietlic w miejscowościach: Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński oraz Ośrodka Kultury w Łochowie Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 31 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 31.08.2005 roku na „Remonty świetlic w miejscowościach: Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński oraz Ośrodka Kultury w Łochowie Gminy Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Wielobranżowy „ MAT- BUD Mariusz Gołąb z siedzibą 85-009 Bydgoszcz ul. Dworcowa 51 z cenami netto: - Ciele 23 770,49 zł. - Trzciniec 14 754,10 zł. - Murowaniec 25 409,84 zł. - Kruszyn Krajeński 9426,23 zł. - Łochowo 24 180,33 zł. i terminem gwarancji 24 miesiace.  

zamówienie na:

BUDOWĘ PIESZO – JEZDNI Z ODWONIENIEM W ULICY GULIWERA ( na odcinku do ulicy Barwinkowej) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 18 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 18.08.2005 roku na „ Budowę pieszo- jezdni z odwodnieniem w ulicy Guliwera ( na odcinku do ulicy Barwinkowej) w miejscowości Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „ PUMAK” Spółka z o.o. z siedzibą 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45 , z ceną netto 611 035,13, 13 zł., brutto 745 462,85 zł., terminem gwarancji 36 miesięcy. 

zamówienie na:

Budowę kortu tenisowego (na terenie Szkoły) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 11.08.2005 roku na „ Budowę kortu tenisowego (na terenie Szkoły w miejscowości Łochowo”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ANDRUK” Andrzej Krauze z siedzibą 85-792 Bydgoszcz ul. Szczęśliwa 5/31 , z ceną netto za: I etap 16 000,00 zł.- terminem realizacji 30 dni od zawarcia Umowy, II etap 7 900 zł.– terminem realizacji do 30 maja 2006r. Razem koszt netto 23 900,00 zł., brutto 29 158,00 zł., termin gwarancji 36 miesiecy.  

zamówienie na:

Naprawę ulic o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 09.08.2005 roku na „ Naprawę ulic o nawierzchni utwardzonej na terenie Gminy Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Zakład Usług Komunalnych inż. Roman Pilarski z siedzibą 89-100 Nakło ulica Pocztowa 3/9 , z cenami netto: I. za 1m² o głębokości wyboju do 4 cm - 30,00 zł. II. za 1m² o głębokości wyboju do 6 cm - 42,00 zł. III. za 1 m² o głębokości powyżej 6 cm - 48,00 zł. terminem płatności 21 dni i terminem gwarancji 12 miesięcy.  

zamówienie na:

I."NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM W UL. JUTRZENKI W BIAŁYCH BŁOTACH" II."NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ Z ODWODNIENIEM I CHODNIKIEM NA Ul. CZYSTEJ W BIAŁYCH BŁOTACH na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków", III."PARKINGU Z ODWODNIENIEM PRZY URZĘDZIE GMINY BIAŁE BŁOTA", IV. "KŁADKI PRZEZ KANAŁ W CIĄGU CHODNIKA W m. LISI OGON.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 09.08.2005 roku na opracowanie projektów budowy: „I nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem o chodnikiem w ul. Jutrzenki w Białych Błotach”, „ II Nawierzchni utwardzonej z odwodnieniem i chodnikiem na ul. Czystej w Białych Błotach ( na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków), „ III Parkingu z odwodnieniem przy Urzędzie Gminy Białe Błota, „ IV Kładki przez Kanał w ciagu chodnika w m. Lisi Ogon”, na Wykonawcę zadań Nr I i II została wybrana oferta Nr 02, złożona przez Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „ MP” Piotr Milik ul. H. Sienkiewicza 31 89-200 Szubin , z cenami netto 16 300,00zł i 14 300,00zł., zadania Nr III Oferta Nr 01 Firma Projektowo- Usługowa JACZUN Aleksandra Jaczun 87-100 Toruń ul. Fałata 49/15 z ceną netto 9 100,00 zł., zadania Nr IV Oferta Nr 03 PROKAM Krzysztof Maciejewski ,Prądocin ul. Ogrodowa 19 86-060 Nowa Wieś Wielka z ceną netto 33 000,00 zł. Termin zawarcia Umów wyznacza się na dzień 22 sierpnia 2005 roku w Urzędzie Gminy Białe Błota.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą, demontażem, montażem orz obróbką okien i drzwi w świetlicach wiejskich w miejscowościach : Ciele. Trzciniec, Murowaniec , Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 25.07.2005 roku na „ Zakup z dostawą ,demontażem, montażem oraz obróbka okien i drzwi w świetlicach wiejskich w miejscowościach : Ciele, Trzciniec, Murowaniec i Kruszyn Krajeński Gmina Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 03 złożona przez „ NOWY DOM” Okna Sp. z o.o. z siedzibą 64-800 Chodzież ul. T Siejaka 29, z cenami netto : Ciele - 11 737,25 zł, Trzciniec - 4 539,29 zł., Murowaniec 7 702, 39 zł. i Kruszyn Krajeński - 3 662,38 zł. do cen netto należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 22% ,terminem realizacji 35 dni od zawarcia Umowy , 24 miesiące gwarancji i termin płatności 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiajacego.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą i montażem wideo nadzoru zewnętrznego terenów wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22.07.2005 roku na „ Zakup z dostawą i montażem wideo nadzoru zewnętrznego terenów wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w miejscowości Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana najkorzystniejsza oferta Nr 06, złożona przez Agencję Ochrony Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe VOTUM z siedzibą 85-119 Bydgoszcz ulica Nowa 21 , z ceną za całość zadania netto 31 000,00 zł. , brutto 37 820,00 zł. ,terminem realizacji I etapu 20 dni od zawarcia Umowy , II etapu do 20.05.2006r. oraz 24 miesięcznym terminem gwarancji .  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 36) starsze przetargi »