Przetargi rozstrzygnięte z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Wywóz odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 29.12.2006 roku na „Wywóz odpadów z pojemników na terenie Gminy Białe Błota” została wybrana oferta Nr 01 złożona przez P.U.H. „SANITRANS” Pan Ryszard Wolski z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Barycka 50.  

zamówienie na:

Budowę zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w m. Ciele

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracze 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 28.12.2006 roku na „Budowę zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania wody w m. Ciele” na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo „EUROAQUA” Sp. z o.o., 60-105 Poznań ul. Kopanina 85 A ceną netto 1 184 753,98 zł, brutto 1 273 280,06 zł.  

zamówienie na:

Budowę kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przekracza 60000 euro
termin składania ofert: 28 grudnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO z dnia 28.12.2006 roku dotyczącego inwestycji pn. „Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Lisi Ogon na Kanale Noteckim” na wykonawcę robót została wybrana oferta Nr 01 złożona przez „ALSTAL-BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak z siedzibą Jacewo 76, 88-100 Inowrocław z cena netto 602 370,28zł. brutto 734 891,74zł. i terminem realizacji do dnia 30.06.2007 r. 

zamówienie na:

ZAKUP Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO” i „ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 19.12.2006 roku dot. „Zakupu z dostawą sprzętu komputerowego” oraz „Zakupu oprogramowania antywirusowego” została złożona oferta częściowa na „Zakup z dostawą sprzętu komputerowego”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 01 złożona przez „EXON Computer Systems” Sp. J. Andrzej Jassowicz; ul. Widok 16 Toruń 87-100 na poniższych warunkach. Lp. Przedmiot oceny Cena netto A. Zakup z dostawą sprzętu komputerowego 1.306,96 zł 1. Za komputer 785,20 zł 2. Za monitor 521,76 zł  

zamówienie na:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Białe Błota i jednostek budżetowych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 08.12.2006 roku dot. „Wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Białe Błota i jednostek budżetowych” na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy z siedzibą 95-080 Bydgoszcz ul. Kołłątaja 8 na poniższych warunkach. Lp. Przedmiot oceny Cena netto A Prowizje bankowe od operacji 1. Opłata za otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczych, funduszy specjalnych i celowych (koszt jednorazowy w zł) Bez opłat 2. Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczych, funduszy specjalnych i celowych (opłata miesięczna w zł za 1 rachunek bez względu na rodzaj rachunku) Bez opłat 3. Prowizja z tytułu realizacji przelewu w ramach tego samego banku opłata (za 1 przelew) Bez opłat 4. Prowizja z tytułu realizacji przelewu do innych banków opłata (za 1 przelew w zł) 0,70zł 5. Prowizja za wpłaty gotówkowe, w tym realizowane na rzecz Gminy przez osoby trzecie (opłata w zł za 1 operację niezależnie od kwoty) Bez opłat 6. Prowizja za wypłaty gotówkowe (opłata w zł za 1 operację niezależnie od kwoty) Bez opłat 7. Opłaty związane z systemem bankowości elektronicznej a Za instalację (od 1 stanowiska -jednorazowo) Bez opłat b. Za sprzęt (karty, czytniki itp.- za 1 szt- ( jednorazowo) Bez opłat c Za korzystanie z systemu (opłata miesięczna w zł) 50,00 zł B Oprocentowanie środków a Na rachunkach bieżących, pomocniczych , funduszy specjalnych i celowych (średni WIBID 1M za miesiąc poprzedzający miesiąc, za który będą naliczane odsetki) w % p.a WIBID 1Mx0,05=0,20% b lokat O/N i weekendowych (stan środków dla lokat O/N i weekendowych ustalany łącznie dla wskazanych rachunków i jednostek na koniec dnia pracy banku, przed ostatnią sesją umożliwiającą zdeponowanie środków) (średni WIBID 1M za miesiąc poprzedzający miesiąc, za który będą naliczane odsetki) w % p.a WIBID 1Mx0,125=0,50% Termin realizacji zamówienia od 01.01.2007r. do 31.12.2010r.  

zamówienie na:

Dostawę, rozstawienie, dzierżawę, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych” w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 26 października 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 26.10.2006 roku na „Dostawę, ustawienie, dzierżawę, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych” w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota, została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe”SANITRANS” Ryszard Wolski z siedzibą 86-005 Białe Błota, ul. Barycka 50, z ceną jednostkową za obsługę 1 kosza miesięcznie netto 21,50 zł., brutto 23,01 zł.  

zamówienie na:

ZAKUP Z DOSTAWĄ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 25 października 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 25.10.2006 roku na „Zakup z dostawą sprzętu komputerowego” na wykonawcę zamówienia została wybrana oferta Nr 03 złożona przez TRYTON Spółka z siedzibą 87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 13 z ceną netto 11 217,64 zł., brutto 13 685,52 zł.  

zamówienie na:

Zakup z dostawą i montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w m. Murowaniec i Lisi Ogon, Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 6 września 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 06.09.2006 roku na „Zakup z dostawą i montażem wyposażenia dwóch placów zabaw w m. Murowaniec i Lisi Ogon, Gmina Białe Błota” została wybrana oferta Nr 02 złożona przez PLAYEKO Spółka z o.o. z siedzibą 55-230 Jelcz Laskowice ul. Chabrowa 40, z ceną za całość zadania netto 18 094,00 zł. brutto 22 074,68 zł 

zamówienie na:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 5 września 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 05 września 2006 roku na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Białe Błota” została wybrana oferta Nr 01 złożona przez „EKOPLAN” Urbanistyczno- Architektoniczną Pracownię Projektową z siedzibą 90-722 Łódź ul. Więckowskiego 20 pok. 217 z ceną netto 26 000,00 zł., brutto 31 720,00 zł. 

zamówienie na:

ODBIÓR ODPADÓW AZBESTU OD MIESZKAŃCÓW GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 30.08.2006 roku na „Odbiór odpadów azbestu od mieszkańców Gminy Białe Błota” została wybrana oferta Nr 02 złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski z siedzibą Mikoszyn 19 , 87-732 Lubanie z ceną jednostkową za 1 tonę odpadów netto 290,00 zł. brutto 310,30 zł. 

zamówienie na:

Budowę chodnika w ul. Bydgoskiej w miejscowości Zielonka Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 sierpnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 25.08.2006 roku na „Budowę chodnika w ulicy Bydgoskiej w miejscowości Zielonka Gmina Białe Błota” została wybrana oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo „El-Kajo” Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27, z ceną za całość zadania netto 204 013,48 zł. brutto 248 896,45 zł. i terminem realizacji 60 dni od zawarcia umowy. 

zamówienie na:

I. „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH PIĘKNEJ, POGODNEJ I UROCZEJ W MIEJSCOWOŚCI CIELE GMINA BIAŁE BŁOTA” II. „WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICACH PIĘKNEJ, POGODNEJ I UROCZEJ W MIEJSCOWOŚCI CIELE GMINA BIAŁE BŁOTA”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 25 sierpnia 2006
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO z dnia 25.08.2006 roku na I„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ulicach Pięknej, Pogodnej i Uroczej w miejscowości Ciele Gmina Białe Błota”, II. „Wykonanie robót związanych z budową sieci wodociągowej w ulicach Pięknej, Pogodnej i Uroczej w miejscowości Ciele ,Gmina Białe Błota”,została wybrana oferta złożona przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1a z ceną za całość zadania netto 65 362,94 zł. brutto 69 938,35 zł. 

zamówienie na:

KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 25.07.2006 roku na „KONSERWACJA ROWÓW MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA” na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 2 złożona przez Wykonawstwo Instalacji Wod. - Kan. i Melioracji inż. Adam Józefiak z siedzibą Występ, ul. Rybacka 4/13 Nakło 89-100 z ceną netto 33 700,00 zł brutto 41 114,00 zł. 

zamówienie na:

Rozbudowę Szkoły Podstawowej o segment dydaktyczny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej na terenie dz. nr ew. 266/1 i 265 w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 6 lipca 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 06.07.2006 roku na „ROZBUDOWĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SEGMENT DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA TERENIE DZIAŁKI EWID. 266/1 I 265 W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO, GMINA BIAŁE BŁOTA” na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 1 złożona przez „ALSTAL-BUDOWNICTWO” Alojzy Szczupak z siedzibą Jacewo 76 Inowrocław 88-100 z ceną brutto 2 600 202,42 zł. 

zamówienie na:

REMONT I ADAPTACJA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ SZKOLNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM NA OŚRODEK SPORTU I REHABILITACJI” – ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ, BIAŁE BŁOTA, UL. CENTRALNA 27 A

zamawiający: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 19.06.2006 roku na „Remont i adaptację oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnej sali gimnastycznej z zapleczem na „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji” – Zakład Aktywności Zawodowej, Białe Błota, ul. Centralna 27 a” na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 2 złożona przez Zakład Wielobranżowy „MAT – BUD” Mariusz Głąb ul. Dworcowa 51, 85-009 Bydgoszcz z ceną netto 360.798,23 zł. brutto 440.173,84zł. 

zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 12 czerwca 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 12.06.2006 roku na „Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy” na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 02 złożona przez Studio Usługowo- Projektowe ARCH-AND Irena Kladzińska- Wituska siedzibą 85-446 Bydgoszcz ul. Cietrzewia 1/17, za opracowanie jednego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub projektu o ustaleniu warunków zabudowy w wysokości netto 60,00 zł., brutto 73,20zł. i terminem 7 dni od dnia otrzymania zlecenia od zamawiającego. Zawarcie Umowy z wybranym Wykonawca nastąpi 20 czerwca 2006 roku. 

zamówienie na:

BUDOWĘ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI PRZYŁĘKI – BRZOZA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 30 maja 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 30.05.2006 roku na „BUDOWĘ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI PRZYŁĘKI-BRZOZA" NA Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza z kwotą netto 947 696,84 PLN , brutto l 156 190,14PLN. 

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH BUDOWY CHODNIKÓW I NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULIC BRACKIEJ I BARTNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 maja 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22 maja 2006 roku na „Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników i nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Brackiej i Bartniczej w miejscowości Białe Błota”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01 złożona przez Pracownię Urbanistyczno- Architektoniczno- Budowlaną Zespół Projektowy mgr inż. Waldemar Wojciechowski 63-400 Ostrów Wielkopolski ul Marii Konopnickiej 23 z cenami netto za projekty : ul. Brackiej netto 4 000,00 zł zł. brutto 4 880,00 zł., ul. Bartniczej netto 4 000,00 zł, brutto 4 880,00 zł. Razem cena netto 9 760,00 zł brutto 9 760,00 zł  

zamówienie na:

REKULTYWACJA ZDEGRADOWANEGO TERENU – DZIAŁKA NR 30/26 W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 15 maja 2006
wynik postępowania: Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 15.05.2006 roku na „Rekultywacja zdegradowanego terenu-działka nr ew. 30/26 w miejscowości Białe Błota” na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 1 złożona przez Wykonawstwo Instalacji Wod.-Kan. i Melioracji inż. Adam Józefiak, Występ ul. Rybacka 4/13 Nakło 89-100 ceną netto 33 296,47 zł. brutto 40 621,69 zł. 

zamówienie na:

wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych kruszywem kamiennym twardym na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 15 maja 2006
wynik postępowania: przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na wykonanie utwardzenia nawierzchni dróg gruntowych kamieniem twardym - na terenie Gminy Białe Błota wygrała firma REMDROG, siedziba Nowotoruńska 8/10 85 840 z następująca, ofertą: 1. wykonanie 1m utwardzenia drogi gruntowej kruszywem kamiennym grubości 10 cm za kwotę 25,05 zl. ( bmtto ). 2. wykonanie 1m utwardzenia drogi gruntowej kruszywem kamiennym grubości 15 cm za kwotę 34,75 zl. ( brutto ). 3. wykonanie 1m utwardzenia drogi gruntowej kruszywem kamiennym grubości 20 cm za kwotę 44,44 zl. ( brutto ).  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »