Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Odbiór odpadów azbestu od mieszkańców z terenu gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-39A/09
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: wybór najkorzystniejszej oferty 

zamówienie na:

WYWÓZ ODPADÓW Z POJEMNIKÓW ROZMIESZCZONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 16 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 266 504,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Rozbudowa i adaptacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Szubińska 87 d

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 5 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo- rowerową

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 5 listopada 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z DOSTAWĄ, USTAWIENIEM, DZIERŻAWĄ, UTRZYMYWANIEM I OPRÓŻNIANIEM KOSZY ULICZNYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: prztarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 23 października 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

PROJEKT I BUDOWĘ KOLEJNEGO ETAPU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341- 15/B/09
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 18 września 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

PRZEBUDOWĘ I ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TELEKOMUNIKACYJNEGO TP S.A., ORAZ NETIA S.A. W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ – MODERNIZACJĄ DROGI GMINNEJ ( UL. ŹRÓDLANA I UL. OSIEDLE ) W MIEJSCOWOŚCI CIELE

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 września 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„BUDOWĘ NAWIERZCHNI WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ ULICY ŻUBROWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-33/09
wartość: powyżej 14000 uro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w miejscowości Ciele z przeznaczeniem na lokale socjalne”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 30 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA W LATACH 2009-2012

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWĘ MAGISTRALNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: ZWiUK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 2/2009
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 21 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: „Przebudowa magistralnych sieci wodociągowych na terenie gminy Białe Błota” AQUA- PROJECT Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej ul. Sobieszewska 3 85 -713 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 162.000,00 zł 

zamówienie na:

BUDOWA BIEŻNI DO BIEGU NA 60 m WRAZ ZE SKOCZNIĄ W DAL NA DZIAŁCE NR 265 W ŁOCHOWIE

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Termomodernizacja (naprawa) dachu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łochowie

zamawiający: Wojt Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 7 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele oraz przebudowa magistralnych sieci wodociągowych na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o. o. w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 1/2009
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania: - Zadanie nr1: „Dokumentacja projektowa rozbudowy ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Ciele” RING Dawid Bujnicki ul. Miętowa 5,18-106 Niewodnica Kościelna Cena wybranej oferty: 72.000,00 zł Wynik postępowania: - Zadanie nr2: „Przebudowa magistralnych sieci wodociągowych na terenie gminy Białe Błota” AQUA- PROJECT Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej ul. Sobieszewska 3 85 -713 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 226.000,00 zł 

zamówienie na:

Ubezpieczenie majątkowe na okres 3 lat mienia należącego do Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 12 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wojt Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 10 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.06.23 ZP 341-27/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 10.06.2009r. na „Projekt budowy dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota” na wykonawcę została wybrana Oferta nr 03 złożona przez Pracownię Projektową Tomasz Wiese „ EMDROG” z siedzibą 85-149 Bydgoszcz ul. G. Zapolskiej 14/90, z ceną netto 159 000,00 zł. , brutto 193 980,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez WALCZAK – PROJEKT z siedzibą 88-400 Żnin ul. Świerkowa 5 z ceną netto 440 000,00 zł., brutto 536 800,00zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 36,14 punktów. Oferta nr 02 złożona przez Drogową Pracownie Projektową ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda z siedzibą 85-220 Bydgoszcz ul. Czarna Droga 3/97 z ceną netto 262 000,00zł. brutto 319 640,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 60,69 punktów. Oferta nr 03 złożona przez Pracownię Projektową Tomasz Wiese „ EMDROG” z siedzibą 85-149 Bydgoszcz ul. G. Zapolskiej 14/90, z ceną netto 159 000,00 zł. , brutto 193 980,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 23.06.2009r.  

zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC JEMIOŁOWEJ I ŁABĘDZIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC

zamawiający: wójt gminy białe błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 2 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

BUDOWA PRZEPUSTU TYPU „MULTI-PLATE” NA DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 94/1, OBRĘB GEODEZYJNY PRZYŁĘKI, GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przeatrg Nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekty jezdni ulicy Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec oraz ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 27 maja 2009  12:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.06.04 ZP 341-26/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 27.05.2009r. na opracowanie „ Projektów ulicy Jeżowskiej w miejscowości Trzciniec oraz ulic Bocianowo i Biedronki w miejscowości Zielonka” , w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 27.05.2009 r. do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę „ LOCTOR” inż. Janusz Jurkiewicz z siedzibą 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2 z ceną łączną ceną za zadania nr I i II netto 131 000,00 zł., brutto 159 820,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ w związku z czym została wybrana na wykonawcę. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 44) starsze przetargi »