Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze przetargi »zamówienie na:

Na wykonywanie usług w zakresie: Zadanie Nr I „Wywozu odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota” Zadanie nr II Dostawy, ustawienia, dzierżawy, utrzymywania i opróżniania koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341- 39/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW USTALENIA OPŁATY ADIACENCKIEJ I PLANISTYCZNEJ DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-38/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  12:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 30.12.2010 r.   ZP 341-38 / 10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU          Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO na „Wycenę nieruchomości do celów ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota” została wybrana Oferta nr 03 złożona przez Wycena Nieruchomości i Projektowanie Ewa Kończewska z siedzibą 85-135 Bydgoszcz ul. Bielicka 3/28 z cenami jednostkowymi netto: 1) 130,00 zł., 2) 180,00zł., 3) 180,00zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez Biuro Nieruchomości mgr inż. Barbara Karczmarczyk „ LOKATA” z siedzibą 85-163 Bydgoszcz ul. Biziela 22/54 zł. z cenami jednostkowymi netto: 1) 419,00 zł., 2) 419,00zł., 3) 419,00zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 33,42 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 02 złożona przez NOWAKOWSKI NIERUCHOMOŚCI Andrzej Nowakowski z siedzibą 85-806 Bydgoszcz ul. Aleje Planu 6-letniego 38/5 z cenami jednostkowymi netto : 1) 299,00 zł., 2) 499,00zł., 3) 499,00zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 42 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.                                                                                Zastępca Wójta                                                                          Krzysztof Jankowski  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-41/10
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2010  09:50
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zimowe utrzymywanie chodników i przystanków autobusowych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-40/10
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-15/C/-10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-36/10
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 30 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Białe Błot

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-35/10
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Kompleksowe wykonanie modernizacji SUW w Cielu Gmina Białe Błota

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Betonowa 1a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 3/2010
wartość: powyżej 14.000 EUR
termin składania ofert: 25 października 2010  12:00
wynik postępowania: Kompleksowe wykonanie modernizacji SUW w Cielu Gmina Białe Błota. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTECH Jarosław Grzybowski ul. Słoneczna 8 86-031 Osielsko Cena wybranej oferty: 285.000,00 PLN 

zamówienie na:

Projekt i budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-31/A/10
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 18 października 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

PRZEBUDOWA ULICY ZABYTKOWEJ W PRZYŁĘKACH WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ PIESZO- ROWEROWĄ- I ETAP

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 33 / 2010
wartość: powyżej 14000 EURO
termin składania ofert: 8 października 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zamówienie na:

Zakup sprzętu komputerowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-20/A/10
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 6 października 2010  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

ROZBUDOWA BUDYNKU SIEDZIBY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Spiołecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS -ZP- 341/01/2010
wartość: niższej od 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 5 października 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO Gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 29/A / 2010
wartość: pow. 14000euro
termin składania ofert: 4 października 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-15 / B -10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 24 września 2010  09:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

RZEBUDOWA CHODNIKA I NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY PORZECZKOWEJ W m. ŁOCHOWO

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 30 / 2010
wartość: niższy od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 20 września 2010  12:00
wynik postępowania: rostrzygnięty 

zamówienie na:

Dostawę 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600mm.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Betonowa 1a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 1/2010
wartość: powyżej 14.000 EUR
termin składania ofert: 20 września 2010  10:00
wynik postępowania: Dostawa 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600mm. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kotłorembud S.J. ul. Ołowiana 13 85-461 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 152.750,00 PLN 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 050 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-25/10
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego w Przyłękach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-23A/10
wartość: niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 23 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 01.09.2010 roku IR ZP2 341 – 23 / A / 10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego w Przyłękach” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: „G & Syn” Import – Export Jerzy Gawlik, ul. Mała 10, 87 – 100 Toruń z ceną netto 98 195,50 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 02 złożona przez: „Ogrodnictwo Bogdan Holka”, ul. Wyzwolenia 18, 89 – 410 Więcbork z ceną netto 140 233,49 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 70,02 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

Budowa II etapu ulicy Brzozowej na odcinku od ulicy Jałowcowej do ulicy Kalinowej w miejscowości Łochowo

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-24/A/2010
wartość: powyżej 14000euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-11/A/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 43) starsze przetargi »