Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Zimowe utrzymywanie chodników i przystanków autobusowych

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.31.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 22 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.30.A.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 19 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.29.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 2 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.28.2011.ZP1
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 listopada 2011  12:00
wynik postępowania: dodanie rozstrzygnięcia 

zamówienie na:

ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA - SPRZĘTU I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W ŁOCHOWIE UL. WIERZBOWA 2 GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS.2710.01.2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 28 października 2011  09:30
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, świetlicę środowiskową i punkt wydawania posiłków), DOCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ BUDOWIE PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 185/103 W MIEJSCOWOŚCI CIELE GMINA BIAŁE BŁOTA.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.2710.02.2011
wartość: mniej niż 4845000 euro
termin składania ofert: 17 października 2011  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 17.10.2011 r.   GOPS.2710.02.2011   OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  4 845 000 EURO na „PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA OBIEKT WIELOFUNKCYJNY W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ (dom dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych, świetlicę środowiskową i punkt wydawania posiłków), DOCIEPLENIE BUDYNKU ORAZ BUDOWĘ PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 185/103 W MIEJSCOWOŚCI CIELE GMINA BIAŁE BŁOTA”, w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 17.10.2011r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez  Zakład Wielobranżowy „MAT-BUD” Mariusz Głąb z siedzibą 85-009 Bydgoszcz ulica Dworcowa 51, która została wybrana na Wykonawcę robót będących przedmiotem zamówienia. Cena oferty: netto  415 463,98 zł., brutto 511 020,69 zł. z terminem wykonania do dnia 30.11.2011 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę i termin wykonania. Oferta uzyskała sumę  100 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 60% i 40% termin wykonania. 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Łochowie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.23.A.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  09:30
wynik postępowania: art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa przedłużenia ul. Osiedle w miejscowości Ciele ( na odcinku od ul. Przylesie do drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 10)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR. 2710.18.A.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C Bydgoszcz – Nakło, połączenie do granicy Miasta Bydgoszczy, oraz połączenie do drogi krajowej nr 10, w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.25.2011.ZP2
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Rozbudowa kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.24.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 28 lipca 2011  10:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 10.08.2011 r. IR.2710.24.2011.ZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „ Budowę kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Łochowie na Wykonawcę zamówienia została wybrana Oferta Nr 04 złożona przez MARKO Technika Grzewcza Danuta Dankiewiczz siedzibą 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Tartaczna 5, z ceną netto 87 479,56 zł., brutto 107 599,86 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%. Streszczenie pozostałych ofert Oferta Nr 01 złożona przez Grupa Firm Instalacyjnych Spółka z o.o. siedzibą 85-157 Bydgoszcz ul. Górzyskowo 12, z ceną netto 110 389,40 zł., brutto 135 778,97 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 79,25 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane „INSTAL-BUD” Ryszard Szczesiak z siedzibą 86-065 Łochowo ul. Wczasowa 18, z ceną netto 100 939,00 zł., brutto 124 154,97 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 86,67 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 03 złożona przez INTERINSTAL PLUS Spółka z o.o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1, z ceną netto 150 000,00 zł., brutto 184 500,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 58,32 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 05 złożona przez PROMAR Spółka z o.o. z siedzibą 85-079 Bydgoszcz ul. Kościuszki 27, z ceną netto 113 000,00 zł., brutto 138 990,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,42 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 06 złożona przez Zakład Usług Technicznych Piotr Staśkiewicz z siedzibą 86-031 Osielsko Al. Jana Pawła II 16, z ceną netto 98 735,00 zł., brutto 121 444,05 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 88,60 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Wójt Gminy Katarzyna Kirstein- Piotrowska  

zamówienie na:

Projekt oraz budowa obiektu oświatowego z przeznaczeniem na potrzeby żłobka położonego w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12 – 16

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.22.2011.ZP2
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 25 lipca 2011  09:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 01.08.2011 roku IR.2711.05.2011.ZP2 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO na „Projekt oraz budowę obiektu oświatowego z przeznaczeniem na potrzeby żłobka położonego w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12 – 16” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: BAUPOL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 14a, 85 – 758 Bydgoszcz z ceną netto: 1 346 400,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem. 

zamówienie na:

ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ/ DZIAŁANIA 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ-SCHEMAT: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA/ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.21.2011.ZP1
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 14 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 20.07.2011 r.   IR.2710.21.2011.ZP1  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  4 845 000 EURO na „ZAKUP Z DOSTAWĄ WYPOSAŻENIA SEGMENTÓW B i C DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO GMINA BIAŁE BŁOTA W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 3 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ/ DZIAŁANIA 3.1ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ-SCHEMAT: INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA/ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013”, na Wykonawców zamówienia: Części I   została wybrana Oferta Nr 01 złożona przez  Firmę „ SZKOL- MAKO” Wyposażenie Szkół, Przedszkoli i Biur Włodzimierz Kowalski z siedzibą 97-500 Radomsko ul. Świętej Jadwigi Królowej 2/31, z ceną netto  223 410,00zł zł., brutto 274 794,30 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę . Oferta uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części I Oferta nr 02 złożona - przez „CEZAS –GLOB” Spółka z o.o. z siedzibą 10-419 Olsztyn ul. Żelazna 2 z ceną netto 280 239,84zł,. brutto 344 695,00zł. , oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 79,72 punkty według kryterium oceny ofert cena 100% .   Oferta nr 04 złożona przez   Biuro Techniczno - Handlowe    Rafał Rytwiński z siedzibą Osiedle Łokietka 11/30 61-616 Poznań    z ceną netto 370 399,00zł., brutto 455 590,77zł.    oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 60,32 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta nr 05 złożona przez „PERFEKT” s.c. marek Rychert i Andrzej Deykz siedzibą  83-340 Sierakowice ul. Wyszyńskiego 6 z ceną netto 289 675,58zł., brutto 356 300,97zł ,  oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,12 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 06 złożona przez Fabrykę Pomocy Naukowych Spółka z o.o. z siedzibą 48-300 Nysa ul. Słowiańska 7 z ceną netto 325 241,00zł., brutto 400 046,43zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 68,69 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 07 złożona przez    Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Spółka z o.o. z siedzibą 15-751 Białystok Aleja Solidarności 15    z ceną netto 287 061,00zł., brutto 353 085,03zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,83 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%. Oferta Nr 08 złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą 85-374 Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3 z ceną netto 291 879,00zł., brutto 359 011,17zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 76,54 punkty według kryterium oceny ofert cena 100%.                                                                Części II – została wybrana Oferta Nr 03 złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą 50 -424 Wrocław ul. Krakowska 29C z ceną netto  151 440,00zł zł., brutto 186 271,20 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę . Oferta uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części II Oferta nr 05 złożona przez PERFEKT s.c. Marek Rychert i Andrzej Deyk e z siedzibą  83-340 Sierakowice ul. Wyszyńskiego 6 z ceną netto 183 630,89zł., brutto 225 866,00zł ,  oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 82,47 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta Nr 08 złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą 85-374 Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3, z ceną netto 167 385,00zł., brutto 205 883,55zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 90,47 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 09 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe   „UN i GLOB” Spółka z o.o. z siedzibą 85-362 Bydgoszcz  ul. Morelowa 16    ceną netto 177 890,24zł., brutto 218 805,00zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,13 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.          Części III – została wybrana Oferta Nr 03 złożona przez PHPU ZUBER, Andrzej Zuber z siedzibą 50-424 Wrocław ul. Krakowska 29C z ceną netto  73 100,00zł zł., brutto 89 913,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę i uzyskała  100 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena100%.  Streszczenie pozostałych ofert dot. Części III  Oferta Nr 08 złożona przez ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz z siedzibą 85-374 Bydgoszcz ul. Wierzbowa 3, z ceną netto 96 836,00zł., brutto 119 108,28zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 75,49 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.  Oferta nr 09 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe   „UN i GLOB” Spółka z o.o. z siedzibą 85-362 Bydgoszcz  ul. Morelowa 16    ceną netto 82 268,30zł., brutto 101 190,00zł.   oferta spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,86 punktów według kryterium oceny ofert cena 100%.          Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.19.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 7 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 27.07.2011 r.   IR.2710.19.2011.ZP1  OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU            Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty  4 845 000 EURO na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, tłoczni ścieków wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni i zasilaniem energetycznym tłoczni ścieków w ramach I i II etapu w miejscowości Lisi Ogon gmina Białe Błota na Wykonawców zamówienia: Części I   została wybrana Oferta Nr 01 złożona przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o. z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  2 286 508,29 zł., brutto 2 812 405,20 zł. i terminem gwarancji 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 96,00 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części I Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Spółka Jawna z siedzibą Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń z ceną netto  2 789 376,97 zł., brutto 3 430 933,68 zł. i terminem gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 85,58 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Oferta Nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo „ HYDROGEOBUDOWA” Spółka z o.o. z siedzibą 76-100 Sławno ul. Koszalińska 60 z ceną netto  2 370 000,00 zł., brutto 2 915 100,00 zł. i terminem gwarancji 20 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 83,85 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Oferta Nr 04 złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ALFA” Spółka z o.o. z siedzibą 85-880 Bydgoszcz ul. Toruńska 300 z ceną netto  3 633 137,68 zł., brutto 4 468 759,35 zł. i terminem gwarancji 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 62,35 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Części II   została wybrana Oferta Nr 05 złożona przez ROLLSTICK-TORUŃ Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34, z ceną netto  1 284 835,30 zł., brutto 1 580 347,42 zł. i terminem gwarancji 72 miesiące licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 100 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Streszczenie pozostałych ofert dot. Części II Oferta Nr 01 złożona przez KADA-BIS GRUPA BUDOWLANA Spółka z o.o. z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto  1 788 077,73 zł., brutto 2 199 335,61 zł. i terminem gwarancji 48 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 70,81 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Oferta Nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA-TECHNIK Spółka Jawna z siedzibą Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń z ceną netto  2 017 895,97 zł., brutto 2 482 012,04 zł. i terminem gwarancji 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ. Oferta uzyskała sumę 67,61 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 80% i termin gwarancji licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót 20%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO- BIUROWO- MIESZKALNEGO W ZAKRESIE ISTNIEJĄCEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA W RAMACH CENTRUM INTEGRACJI I REHABILITACJI REVITA, A W SZCZEGÓLNOŚCI MODERNIZACJI KLATKI SCHODOWEJ, BUDOWY WINDY I POMIESZCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH - ETAP II

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS.2710.01.2011
wartość: poniżej 4845000
termin składania ofert: 6 lipca 2011  09:30
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 06.07.2011 r. GOPS.2710.01.2011 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego budynku administracyjno- biurowo- mieszkalnego w zakresie istniejącego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscowości Białe Błota w ramach Centrum Integracji i Rehabilitacji „REVITA”, a w szczególności modernizacji klatki schodowej, budowy windy i pomieszczeń specjalistycznych – ETAP II”, na Wykonawcę robót została wybrana Oferta Nr 02 złożona przez Zakład Wielobranżowy „MAT-BUD” Mariusz Głąb z siedzibą 85-009 Bydgoszcz ulica Dworcowa 51, z ceną netto 270 944,74 zł., ceną brutto 333 262,03 zł i terminem wykonania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia 15.10.2011 r. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera korzystną cenę i termin wykonania. Oferta uzyskała sumę 100 punktów według kryteriów oceny ofert tj. cena 60% i 40% termin wykonania wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. Oferta Nr 01 złożona przez Zakład Ogólno-Budowlany „IZBUD” Danuta Adamczak z siedzibą 85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowi 22 została odrzucona z postępowania przetargowego na podstawie Art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. nie spełnia wymogu określonego w pkt IV.2, ust.1 SIWZ dotyczącego wykonania co najmniej dwóch robót o zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia – dotyczy dźwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych. Kierownik Beata Przyborska  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 805 890,63 PLN na spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 271.17.2011.ZP2
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2011  13:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 11 / 11
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2011  13:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: „Rozwój platformy e- usług w Gminie Białe Błota dla poprawienia komunikacji ze społeczeństwem”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.341.02.2011
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 21 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: dodanie rozstrzygnięcia 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wokół ujęcia wody pitnej w miejscowości Ciele

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 08 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 20 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa chodnika pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C Bydgoszcz – Nakło, odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 do granicy miasta Bydgoszczy

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 15 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 13 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 14 / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 12 kwietnia 2011  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »