Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »zamówienie na:

Zimowe utrzymywanie chodników i przystanków autobusowych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.29.2012.ZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.28.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.27.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 15 października 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn.: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2012/S 149-248843
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dokończenie budowy ulic Chudoby, Cukierniczej, Czwartaków, Gronowej, Czystej – oznakowanie ulic

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.25.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Przebudowa kolizji elektroenergetycznych w ulicach Hodowlanej oraz Hippicznej

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.24.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-01/2012
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic na terenie miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.20.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 10 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Dokończenie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych na terenie miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dokończenie budowy ulicy Hodowlanej w miejscowości Białe Błota gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.18.3.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a 86-005 Białe Błota ul. Centralna 27
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.1.2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BIAŁE BŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2012.ZP1
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lisi Ogon oraz Łochowo gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.16.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.13.2012.ZP1
wartość: poniżej 200 000
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dokończenie budowy ulic Pieszej oraz Niedzielnej w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.15.2012.ZP2
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla inwestycji realizowanych przez Gminę Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.14.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Budowa budynku zaplecza socjalno- sanitarnego boiska w Łochowie gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.12.2012.ZP1
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 18 maja 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Odtworzenie nawierzchni ulicy Centralnej w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.11.2012.ZP2
wartość: poniżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 766 681,79 na spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.04.2012.ZP2
wartość: powyżej 200 000
termin składania ofert: 20 marca 2012  09:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze przetargi »