Przetargi unieważnione z 2004 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

I.„Opracowanie projektu odbudowy rowu melioracyjnego „D”, II. „Opracowanie studium wykonalności rowów Melioracyjnych „ D” i „E”, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 3 listopada 2004
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 03.11.2004r na : I Opracowanie projektu odbudowy rowu melioracyjnego „D” oraz na II. Opracowanie studium wykonalności dla rowów melioracyjnych „D”i „E” na terenie Gminy Białe Błota został unieważniony z uwagi na to że w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 03.11.2004r do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)