Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

BUDOWĘ CHODNIKA W UL. CZYSTEJ ( na odcinku od ulicy Centralnej do ul. Czwartaków) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 11 października 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 11.10.2005r. na wykonanie zadanie „Budowa chodnika w ulicy Czystej ( na odcinku od ul. Centralnej do ul. Czwartaków) w miejscowości Białe Błota”, został unieważniony na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudowa i rozbudową oraz budowę przyłączy infrastruktury technicznej na działce 125/7 w Murowańcu, Gmina Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 7 września 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 07.09.2005 roku na wykonanie zadania pn. „ Przystosowanie budynku warsztatowego na mieszkania socjalne wraz z jego przebudową i rozbudową oraz budowę infrastruktury na działce Nr 125/7 w Murowańcu Gmina Białe Błota”, został unieważniony na podstawie Art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ NA ROZBUDOWĘ BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 10 sierpnia 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 10.08.2005roku na „Dokumentację projektową na rozbudowę budynku Gminnego Przedszkola w Białych Błotach” , został unieważniony na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 4- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę tj. 15 000,00 złotych, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowę kortu tenisowego (na terenie Szkoły) w miejscowości Łochowo Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2005
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 22 lipca 2005roku na wykonanie zadania „ Budowa kortu tenisowego ( na terenie Szkoły) w Łochowie Gmina Białe Błota”, został unieważniony na podstawie Art. 93 ust 1,pkt 1 Ustawy prawo zamówień publicznych (nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu). 

zamówienie na:

WYNAJEM BAZY LOKALOWEJ DLA ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2005
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art.93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, iż zostaje unieważniony w dniu 25.05.2005r. przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO „Na wynajem bazy lokalowej dla zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)