Przetargi unieważnione z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych: zadanie nr I chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota, zadanie nr II ścieżki w miejscowości Łochowice do POLELEKTRY

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizżej 60000
termin składania ofert: 6 czerwca 2007  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2007-06-08 ZP 341-11/07 OGŁOSZENIE Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 06 czerwca 2007 roku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „ Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych zadanie nr I chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota, zadanie II ścieżki w miejscowości Łochowice do POLELEKTRY. w miejscowości Białe Błota”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.4 Ustawy prawo zamówień publicznych , cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Alpejskiej w miejscowości Białe Błota”.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000
termin składania ofert: 1 czerwca 2007  13:30
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 01 czerwca 2007roku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „ Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Alpejskiej w miejscowości Białe Błota”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.1 Ustawy prawo zamówień publicznych , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 01 czerwca 2007 roku do godz. 13:30 nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2007  13:30
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 16 maja 2007roku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „ Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1, pkt.1 Ustawy prawo zamówień publicznych , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 maja 2007 roku do godz. 13:30 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic Brzozowej i Jałowcowej w Łochowo”, Gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2007  13:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2007-05-11 ZP 341-06/07 OGŁOSZENIE Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 10 maja 2007roku, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO na „ Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych chodników i jezdni ulic: Brzozowej i Jałowcowej w m. Łochowo”, gmina Białe Błota, został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1, pkt.4 Ustawy prawo zamówień publicznych , cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Rozbudowę przedszkola w m. Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2007  12:00
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 07 maja 2007roku, o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 EURO na „ Rozbudowę przedszkola w m. Białe Błota”, został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych , w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07 .05.2007r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)