Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Odbioru odpadów azbestu od mieszkańców z terenu Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-39/2009
wartość: przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust.1 pkt.7 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 4 listopada 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 – ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

PROJEKT I BUDOWĘ KOLEJNEGO ETAPU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Najkorzystniejszja oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Projekt ulicy Zabytkowej w Przyłękach wraz ze ścieżką pieszo - rowerową.

zamawiający: Wojt Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 EURO
termin składania ofert: 13 lipca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

PROJEKT I BUDOWĘ KOLEJNEGO ETAPU ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w miejscowości Ciele z przeznaczeniem na lokale socjalne”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2009-06-23 ZP 341-22/09 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 28.05.2009r. na „ Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku mieszkalnego w Cielu z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

zamówienie na:

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY RONDA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 223 ( ul. Szubińskiej) WRAZ Z POŁĄCZENIEM KOMUNIKACYJNYM DROGI POWIATOWEJ NR 1537 C (Trzciniec- Ciele- Kruszyn Krajeński)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetargu nieograniczonego
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2009-04- 28 ZP 341- 19/09 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie „ Dokumentacji projektowej budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 223 ( ul. Szubińskiej) wraz z połączeniem komunikacyjnym drogi powiatowej nr 1537 ( Trzciniec- Ciele-Kruszyn Krajeński)” w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 28 kwietnia 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji dachu na szkole w miejscowości Łochowo”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: z powodu niewystarczajacych 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 lutego 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2009-02-09 ZP 341- 10/09 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup z dostawą samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota” z uwagi na to, że w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 09 lutego 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 09.02.2009r.  

zamówienie na:

Projekt odcinka ul. Centralnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 538/26, 538/27, 538/28 położonych w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieogranioczony
nr sprawy:
wartość: 14 000 euro
termin składania ofert: 3 lutego 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na składanie ofert tj. do dnia 3 lutego 2009 roku do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Projekt jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opalowej w Murowańcu

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 Euro
termin składania ofert: 19 stycznia 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena ofert przewyższała kwotę która Zamawiający przeznaczył an tą inwestycję 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)