Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »zamówienie na:

NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 4/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

OBSŁUGA GEODEZYJNA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-37/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 17 grudnia 2010  12:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota 30.12.2010r. ZP 341-37/2010 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.12.2010r. na „Obsługę geodezyjną dla potrzeb gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W punkcie 1.1. a i b Formularza Ofertowego nie dokładnie zostało określone wymaganie dot. podania cen za usługi, wobec czego złożone oferty nie są porównywalne. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 3/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 2 / 2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni syntetycznej szkolnego placu zabaw oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.: Szkolnego Placu Zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-34/10
wartość: niższy od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

BUDOWA ODCINKA CHODNIKA W UL. GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341 - 32 / 10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 29 września 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Wykonanie kanałów technologicznych i fundamentów pod filtry w istniejącym budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Ciele gm. Białe Błota

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Betonowa 1a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 2/2010
wartość: poniżej 14.000 EUR
termin składania ofert: 28 września 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Projekt i budowa oświetlenia ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-31/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 22 września 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 29 / 2010
wartość: powyżej 14000euro
termin składania ofert: 17 września 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, 2010-09-17 ZP 341- 29/2010 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.09.2010r. na „Budowę chodnika wzdłuż ulicy Debowej- Etap I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) w miejscowości Łochowo”, z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 17.09.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszorowerowej Łochowo- Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieogrniczony
nr sprawy: 341-28/A/-2010
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 9 września 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa ścieżki pieszorowerowej Łochowo- Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieogrniczony
nr sprawy: ZP- 341- 28-2010
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: ZP 341- 28/10 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „ Budowę ścieżki pieszorowerowej Łochowo-Bydgoszcz III etap w miejscowości Lisi Ogon ( na odcinku do drogi krajowej)” z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.08.2010r. do godz. 12:00 nie złożono żadnej oferty. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341- 01-B/10
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Białych Błotach

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a 86-005 Białe Błota ul. Centralna 27
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 1 / 2010
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 15 lipca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa II etapu ulicy Brzozowej na odcinku od ulicy Jałowcowej do ulicy Leszczynowej w miejscowości Łochowo

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341 – 24 / 10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 12 lipca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa boiska sportowego w Przyłękach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-23/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2010  15:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-11/09
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 31 maja 2010  14:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi przewozowej środkami lokalnego transportu zbiorowego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-1A/2010
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 31 maja 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa pieszojezdni w ulicach Bartniczej i Brackiej w miejscowości Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341–07/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2010  12:00
przyczyna unieważnienia: na podstawie Art.93 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341–10/A/1
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2010  11:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  

zamówienie na:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 10 /
wartość: do 193.000 EURO
termin składania ofert: 12 marca 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze przetargi »