Przetargi unieważnione z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla żłobka w miejscowości Łochowo przy ulicy Okopowej 12-16

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.30.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 9 grudnia 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Usługi sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.27.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2011 / 2012, 2012 / 2013

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.20.A.2011.ZP2
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego boiska w Łochowie ul. Dębowa gmina Białe Błota – Etap I stan surowy otwarty

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.26.A.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 14 września 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota 15.09.2011r.     IR. 2710.26.A.2011.ZP1   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU          Informuję, że na podstawie art.93 ust.1, pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku zaplecza socjalno- sanitarnego boiska w Łochowie ul. Dębowa gmina Białe Błota -I ETAP stan surowy otwarty”, z uwagi na to, że  w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 14.09.2011r. do godz.12:00, nie złożono żadnej oferty.                                                                           Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

zamówienie na:

Budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego boiska w Łochowie ul. Dębowa

zamawiający: Gmina Białe Błota z siedzibą
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 215773 - 2011
wartość: niższej od kwoty 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 26 sierpnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art.93 ust.1, pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2011 / 2012, 2012 / 2013 oraz 2013 / 2014

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.20.2011.ZP2
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

REMONT BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIE ( od wewnątrz) NA TERENIE DZIAŁEK NR 266.3 i 266.2 W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO ULICA WIERZBOWA 2 GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZEAS.2710.01.A.2011
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 9 sierpnia 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota 18.08.2011r. GZEAS.2710.01.A.2011 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Szkoły wraz z wymianą konstrukcji i pokrycia dachu oraz docieplenie ( od wewnątrz) na terenie działek nr 266/3 i 266/2 w miejscowości Łochowo gmina Białe Błota” z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. KIEROWNIK Marian Wiśniewski  

zamówienie na:

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.16.2011.ZP2
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 5 sierpnia 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Łochowie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.23.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 28 lipca 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: Białe Błota 2011.07.29.     IR. 2710.23.2011.ZP1   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU                Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Łochowie” , z uwagi na to, że  oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.                                                                           Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 

zamówienie na:

REMONT BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z WYMIANĄ KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU ORAZ DOCIEPLENIE ( od wewnątrz) NA TERENIE DZIAŁEK NR 266.3 i 266.2 W MIEJSCOWOŚCI ŁOCHOWO ULICA WIERZBOWA 2 GMINA BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZEAS.2710.01.2011
wartość: poniżej 4845000 euro
termin składania ofert: 13 lipca 2011  09:30
przyczyna unieważnienia: nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Budowa przedłużenia ul. Osiedle w miejscowości Ciele ( na odcinku od ul. Przylesie do drogi serwisowej przy drodze krajowej nr 10)

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.18.2011.ZP1
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 27 czerwca 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-05/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 21 lutego 2011  12:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12)