Przetargi unieważnione z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

UTWORZENIE, UTRZYMANIE I OBSŁUGA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.25.2014.ZP1
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie, utrzymanie i obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I - Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II - Projekt i budowa ulicy Bluszczowej.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.24.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.23.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowa, remont i termomodernizacja budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Świetlicę wiejską w Cielu”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I - Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II - Projekt i budowa ulicy Bluszczowej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.22.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 10 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt i budowa ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej w Cielu: Zadanie I – Projekt i budowa ulicy Ułańskiej, Zadanie II – Projekt i budowa ulicy Bluszczowej”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 7 października 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach”, z uwagi na to, że oferty z najniższą ceną za poszczególne zadania przekraczają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.18.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 12 września 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ulicy Czajczej, budowa ulicy Azalowej oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Betonowej (etap I) w Białych Błotach”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa II etapu ulic: Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.04.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę II etapu ulic: Wierzbowej, Opalowej i Świętego Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa ulic: Duńska, Daleka, Cynowa w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.06.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 24 lutego 2014  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę ulic Duńskiej, Dalekiej, Cynowej w Białych Błotach”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)