Przetargi unieważnione z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.21.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a także z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.14.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 14 października 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Białe Błota”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) - wycinka drzew

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 9 października 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach gmina Białe Błota (etap I) – wycinka drzew”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) - wycinka drzew.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.15.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 28 września 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach gmina Białe Błota (etap I) – wycinka drzew”, z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach Gmina Białe Błota (etap I) - wycinka drzew.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.12.2015.ZP1
wartość: do 207 000 euro
termin składania ofert: 14 września 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach gmina Białe Błota (etap I) – wycinka drzew”, z uwagi na to, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota. Część I, II, III.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.02.2015.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2015  10:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) informuję, że unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Białe Błota Część I, II, III” I.2710.02.2015.ZP1, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)