Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części:

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.46.2017.ZP2
wartość: poniżej 209 000,00 euro
termin składania ofert: 28 listopada 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Białe Błota zawiadamia, iż, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy Białe Błota, z podziałem na części”, zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

zamówienie na:

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Centrum Kultury w m.Łochowo.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.41.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 13 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

„ Budowa przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łochowo – etap I”.- roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.40.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 3 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ). Uzasadnienie unieważnienia: Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Feniksa w m. Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.38.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 2 października 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając w oparciu o przepis art. 92 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Budowa ulicy Feniksa w m. Białe Błota” zostało unieważnione. Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ). Uzasadnienie unieważnienia: Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z przebudową kotłowni w budynku Gminnego Kultury w m. Łochowo

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.36.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 15 września 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.34.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Budowa ulicy Feniksa w m. Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.32.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Ceny najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.25.2017.ZP1
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Białe Błota zawiadamia, iż, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w części budynków Zespołu Szkół w Łochowie, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Adaptacja poddasza na sale lekcyjne w Zespole Szkół w Łochowie.

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-1/2017
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznych I piętra budynku Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach wraz z robotami remontowymi

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 3/2017
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Remont wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego obiektu Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.15.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT. Budowa PSZOK – budynek dyżurki i socjalno - biurowy

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.14.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 23 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Budowa ulic w miejscowości Białe Błota oraz Trzciniec, z podziałem na części: Część 1: Budowa ulic Zawiła, Boruty oraz części ulic Chlebowej i Całej w Białych Błotach; Część 2: Budowa ulic: Czajczej, Ulana, Zeusa, Czekoladowej w Białych Błotach; Część 3: Budowa ulicy Olchowej w Białych Błotach, na odcinku od ul. Gontowej do ul. Jutrzenki; Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach na odcinku od km 0+000,00 do km 0+230,00; ; Część 4: Budowa ulicy Pieszej w Białych Błotach i ulicy Gminnej w Trzcińcu; Część 5: Budowa nawierzchni ulicy Parkowej w Białych Błotach.

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.13.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 5 maja 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: Ceny najkorzystniejszych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Projektuj i Buduj – Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka przy ul. Jaworowej, dz. Nr 159/5, z podziałem na etapy realizacji. ETAP I: Budynek świetlicowy wraz z oddziałami żłobka

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.10.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Podstawa unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. Uzasadnienie unieważnienia: W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.3.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 13 marca 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.2.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: Unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)