Przetargi rozstrzygnięte z 2004 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)zamówienie na:

wykonanie „Wycen nieruchomości na terenie i na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2004”

zamawiający: Wójt Gminy Baiłe Błota
tryb zamówienia: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
nr sprawy:
wartość: do 30.000 EURO
termin składania ofert: 13 lutego 2004
wynik postępowania: Informuję, że przetarg nieograniczony z dnia 13.02.2004r na wykonywanie usług związanych z wyceną nieruchomości na terenie i na potrzeby Urzędu Gminy Białe Błota, został unieważniony na podstawie art. 27b ust.1 pkt 1 Ustawy o zamówieniach publicznych tzn. wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

zamówienie na:

„Obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2004”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 30.000 EURO
termin składania ofert: 12 lutego 2004
wynik postępowania: Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 12.02 2004r na” Obsługę geodezyjną dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2004. wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 02 złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” S.C. z siedzibą w Białych Błotach z cenami jak w załączniku Nr 1 do niniejszego pisma. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)