Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ w dz. nr 34/4, 36/6 36/37 ( odgałęzienie ulicy Wierzbowej) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 19 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.06.03 ZP 341-24/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO z dnia 19.05.2009r. na „ Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w dz. nr 34/4, 36/6, 26/37 ( odgałęzienie ulicy Wierzbowej) w miejscowości Białe Błota” , w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 19.05.2009 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Usługowy „ MAGBUD” Mariusz Dolewski 86-010 Koronowo ul. Pomianowskiego 27/3 z ceną netto 7 000,00 zł., brutto 8 540,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ w związku z czym została wybrana na wykonawcę. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

zamówienie na:

„DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY RONDA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 223 ( ul. Szubińskiej) WRAZ Z POŁĄCZENIEM KOMUNIKACYJNYM DROGI POWIATOWEJ NR 1537 C (Trzciniec- Ciele- Kruszyn Krajeński)”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 ero
termin składania ofert: 18 maja 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

udzielenie Kredytu długoterminowego w wysokości 4 370 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniety 

zamówienie na:

BUDOWĘ KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Łochowie

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 14 maja 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygniety 

zamówienie na:

Projekt i budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Utwardzenie nawierzchni dróg gruzem oraz wykonanie rowów przydrożnych.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000
termin składania ofert: 23 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekt kładki dla pieszych nad drogą krajową S-5 w miejscowości Kruszyn Krajeński”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieofgraniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i termomodernizacji budynku szkoły wraz z wymianą pokrycia dachu w miejscowości Łochowo

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000
termin składania ofert: 20 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup z dostawą sprzętu sportowego oraz innego sprzętu na stadion lekkoatletyczny w Białych Błotach

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 8 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekt ul. Wodnej w Przyłękach

zamawiający: Wójt gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 26 marca 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą kruszywa mieszanego betonowo-ceglanego

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej14 000
termin składania ofert: 13 marca 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekt ul Przemysłowej w Białych Błotach

zamawiający: wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą samochodu wielozadaniowego dla Urzędu Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

dostawę paliw dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zamawiającego. (Dostawa : CPV : 23 12 1100 – 2)

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 25 lutego 2009  09:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.03.03 ZP 01/09 OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 02.02.2009r. na „dostawę paliw dla potrzeb eksploatacji pojazdów samochodowych będących w dyspozycji Zamawiającego. (Dostawa : CPV : 23 12 1100 – 2)” na dostawcę została wybrana Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marian Seydak – Zakład Pracy Chronionej, ul. Szczecińska 39, 78-540 Kalisz Pomorski, z ceną netto 105.122,95 zł., brutto 128.250,00 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 80 punktów, według kryterium oceny ofert tj. cena 80%, najwyższy rabat 20%. Kierownik GZEAS Marian Wiśniewski  

zamówienie na:

Projekt odcinka ul. Centralnej położonej w Białych Błotach oraz ul. Pocztowej i ul. Hubertusa w Lisim Ogonie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: przetarg nieograniczony
termin składania ofert: 18 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Opracowanie projektów technicznych oświetlenia ulicznego w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 11 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Projekty budowy głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 5 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.02.10 ZP 341-07/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 05.02.2009r. na wykonanie „ Projektów budowy głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa , ul, Bydgoska” na wykonawcę została wybrana Oferta nr 01 złożona przez Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. Sienkiewicza 31 z ceną netto 153 500,00zł, brutto 187 270,00zł.Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez Pracownię Projektową mgr inż. Ewa Milik z siedzibą 89-200 Szubin ul. Sienkiewicza 31 z ceną netto 153 500,00zł, brutto 187 270,00zł.Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100 punktów. Oferta nr 02 złożona przez Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych „INZDRÓG” z siedzibą 86-200 Grudziądz ul. Kulerskiego 16/41z ceną netto 162 000,00 zł., brutto 197 640,00zł.. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 94,75 punktów. Oferta nr 03 złożona przez „ AGADOR” s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow z siedzibą 85-165 Bydgoszcz ul. Tucholska 7/55, z ceną netto 210 000,00 zł., brutto 256 200,00zł.. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 73,09 pkt. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski Wywieszono na tablicy ogłoszeń 10.02.2009r.  

zamówienie na:

Projekt jezdni (chodników) ul. Wierzbowej i ul. Opalowej w Murowańcu

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięte 

zamówienie na:

„BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL.PARKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH KAPLICZNEJ I WIERZBOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH”

zamawiający: Wój Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2009  12:00
wynik postępowania: Białe Błota 2009.02.05 ZP 341-03/09 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EURO z dnia 02.02.2009r. na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Parkowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Kaplicznej i Wierzbowej w Białych Błotach” na wykonawcę robót została wybrana Oferta nr 05 złożona przez „WIMAR” Spółka z o.o. z siedzibą 86-010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24, z ceną netto 745 821,90 zł. , brutto 909 902,72 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów, według kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KOSZAŁKA” Wiesław Koszałka z siedzibą 84-200 Wejherowo ul. Polna 3/39, z ceną netto 1 289 032,01 zł., brutto 1 572 619,05zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 57,86 punktów. Oferta nr 02 Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ INŻPOL” Spółka z o.o. z siedzibą 85-317 Bydgoszcz ul. Okrzei 10, z ceną netto 1 028 000,00 zł., brutto 1 254 160,00zł.Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 72,55 punktów. Oferta nr 03 złożona przez Firma Wielobranżowa „KADA-BIS” Adam Kaniewski z siedzibą 85-188 Bydgoszcz ul. Wydmy 3, z ceną netto 1 392 335,90 zł., brutto 1 698 649,80 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała 53,57 punktów. Oferta nr 04 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „PE-GAZ 90” z siedzibą 88-300 Mogilno ul. Niezłomnych 1, z ceną netto 949 436,21zł., brutto 1 158 312,18zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ i uzyskała78,55 punktów. Oferta nr 05 złożona przez „WIMAR” Spółka z o.o. z siedzibą 86-010 Koronowo ul. Nadrzeczna 24, z ceną netto 745 821,90 zł. , brutto 909 902,72 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, i uzyskała 100 punktów. Oferta nr 06 złożona przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe „ ALFA” Spółka z o.o. z siedzibą 86-010 Koronowo ul. Wyczółkowskiego 15, z ceną netto 1 197 001,20 zł. brutto 1 460 341,46 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, i uzyskała 62,31 punktów. Oferta nr 07 złożona przez „ROLLSTICK-TORUŃ” Spółka z o.o. z siedzibą 87-100 Toruń ul. Wschodnia 34, z ceną netto 922 951,67 zł. brutto 1 126 001,04 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, i uzyskała 80,81 punktów. Oferta nr 08 złożona przez Wielobranżowy Zakład Usługowo –Produkcyjno -Handlowy Mirosław Rychlik Bydgoszcz Oddział Nowe Dąbie 89-210 Łabiszyn, z ceną netto 1 442 918,82 zł. brutto 1 760 360,95 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone w SIWZ, i uzyskała 51,69 punktów. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski  

zamówienie na:

„BUDOWĘ CHODNIKÓW I JEZDNI ULIC OSIEDLE I ŹRÓDLANA W CIELU”

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 14000 Euro
termin składania ofert: 2 lutego 2009  10:00
wynik postępowania: rozstrzygnięcie 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »