Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 28 (z 28)zamówienie na:

Projekt i budowa budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola w miejscowości Zielonka przy ul. Jaworowej, dz. Nr 159/5, z podziałem na etapy realizacji. ETAP I : Budynek świetlicowy wraz z oddziałami żłobka.

zamawiający: Gmina Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.16.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 10 maja 2017  10:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dale j ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum: Jarosław Halerewicz, Henryk Bogusz BOHAMET-ARMATURA sp.j., ul. Kościelna 2, Ciele, 86-005 Białe Błota - lider; SAWAR Władysław Radzik, ul. Olchowa 4, 86-005 Białe Błota - partner, z ceną oferty brutto 3 136 500,00 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowych dla ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.11.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust. 1 pkt. 1 Pzp. 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Białych Błotach

zamawiający: Urząd Gminy Biale Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.8.2017.ZP2
wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg gruntowych na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.9.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust.1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.4.2017.ZP1
wartość: 5 225 000 euro
termin składania ofert: 20 marca 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Białe Błota: Zakup paliw do samochodów służbowych oraz sprzętu budowlanego w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.6.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 9 marca 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust.1 ustawy Pzp. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.7.2017.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 27 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: art.92 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 28 (z 28)