Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)zamówienie na:

Budowa ulicy Drzewnej w Białych Błotach - roboty budowlane

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.7.2018.ZP1
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 lutego 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Firma Ogólno-Budowlana IN-VEST-BUD Kinga Mokosa-Paszkiet, Wolwark 31, 89-200 Szubin. – cena: 162 002,19 PLN brutto, - termin udzielonej gwarancji – 6 lat.  

zamówienie na:

I.271.3.2018.ZP1 - przetarg nieograniczony pn. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota- usługi.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.271.3.2018.ZP1
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający, Gmina Białe Błota, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Serwisdrogowy.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las . – cena: 148 727,52 PLN brutto, - czas reakcji na usunięcie awarii od chwili zgłoszenia – 24 godziny,  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 22 (z 22)