Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

nr sprawy: ZPI.271.2.2019.ZP2 Dostawa materiałów biurowych
rejestr zmian informacji

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty
Data: 2019-01-30 14:01:23
Autor: Monika Dominikowska
informacja z otwarcia ofert
Data: 2019-01-25 12:49:59
Autor: Monika Dominikowska
wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
Data: 2019-01-23 10:51:09
Autor: Monika Dominikowska
zmiana terminu otwarcia ofert
Data: 2019-01-21 14:47:15
Autor: Katarzyna Robotnikowska
zmiana terminu
Data: 2019-01-18 12:16:46
Autor: Katarzyna Robotnikowska
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »