Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 31)

Komisje
rejestr zmian informacji

Wykreślono ze składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu radnego Sławomira Ossowskiego.
Data: 2021-01-04 09:39:31
Autor: Anna Cabańska
zm.
Data: 2020-11-06 08:10:29
Autor: Anna Cabańska
Wykreślono radną Magdalenę Sznajder ze składu Komisji Budżetu i Finansów
Data: 2020-07-01 11:52:16
Autor: Anna Cabańska
Wykreślenie radnej Ilony Nowakowskiej ze składu Komisji Budżetu i Finansów
Data: 2019-12-31 10:28:08
Autor: Anna Cabańska
zm.
Data: 2019-11-27 13:13:28
Autor: Anna Cabańska
zm.
Data: 2019-11-19 13:29:55
Autor: Anna Cabańska
dodano skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu i uzupełniono skład Komisji Budżetu i Finansów
Data: 2019-10-30 12:02:59
Autor: Anna Cabańska
zm w składzie członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Data: 2019-09-05 08:41:10
Autor: Anna Cabańska
rezygnacja z Komisji radnego Sławomira Ruge i radnej Magdaleny Burdanowskiej.
Data: 2019-05-06 07:46:22
Autor: Anna Cabańska
zm.
Data: 2018-12-05 08:31:31
Autor: Anna Cabańska
aktualizacja
Data: 2018-11-27 11:26:49
Autor: Anna Cabańska
zm.
Data: 2015-12-15 11:46:06
Autor: Magdalena Maison
formatowanie tekstu
Data: 2015-03-11 12:31:46
Autor: Andrzej Pasek
aktualizacja
Data: 2014-12-02 10:47:15
Autor: Magdalena Maison
aktualizacja
Data: 2013-11-29 14:17:10
Autor: Natalia Zielińska
aktualizacja
Data: 2013-07-31 11:55:27
Autor: Natalia Sadłowska
rezygnacja radnego Jacka Grzywacza z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
Data: 2013-07-11 11:27:05
Autor: Natalia Sadłowska
rezygnacja radnej Błażejak z członkostwa w Komisji Ośwoaty
Data: 2013-03-04 15:10:46
Autor: Magdalena Maison
dodanie członka KR i KO
Data: 2012-08-20 10:23:15
Autor: Magdalena Maison
zm. nazwy K.O Natalia Sadłowska
Data: 2012-04-06 09:43:49
Autor: Magdalena Maison
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 31)

powrót do informacji »