Zarządzenie nr 325Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 listopada 2009w sprawie powołania komisji przetargowej .

Zarządzenie nr 325
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 listopada 2009


w sprawie powołania komisji przetargowej .

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust.1   ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./,  oraz na podstawie
art. 21 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz.U. z 2007 r.
Nr 223, poz.1655 /
 
zarządzam co następuje :
 
 
§1.Celem przygotowania i prowadzenia przetargu  nieograniczonego na:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 274 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2009 roku dla Gminy Białe Błota”
 
powołuję  komisję przetargową w składzie:
 
1. Mariusz Stężewski   - przewodniczący
2. Bartosz Wiese        - sekretarz
3. Lucyna Krasulak      - członek
 
 
§ 2. Komisja przystąpi do pracy w dniu 18.11.2009 roku.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (20 listopada 2009, 11:06:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1974