Zarządzenie nr 326Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 listopada 2009zmieniające Zarządzenie nr 264 w sprawie nadania Regulaminu Rady Sportu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 326
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 listopada 2009


zmieniające Zarządzenie nr 264 w sprawie nadania Regulaminu Rady Sportu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
 (Dz. U. z 2001 r. Nr 81 , poz. 889, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1.W załączniku do Zarządzenia Nr 64/2007 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Rady Sportu Gminy Białe Błota § 4 otrzymuje brzmienie: § 4.1 Rada składa się z 10 członków.
                             2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele:
                                         a) klubów sportowych Gminy Białe Błota;
                                         b) Rady Gminy;
                                         c) ds. osób niepełnosprawnych;
                                         d) Wójta Gminy Białe Błota.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 grudnia 2009, 08:54:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2074