Zarządzenie nr 334Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 4 grudnia 2009w sprawie wykorzystania 4 maja i 24 grudnia 2010 roku jako dni wolnych od pracy

Zarządzenie nr 334
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 4 grudnia 2009


w sprawie wykorzystania 4 maja i 24 grudnia 2010 roku jako dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 7 pkt 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
 
 
 
§1.Ustalam dni: 4 maja  i 24 grudnia  2010 roku jako dni wolne  od pracy w zamian za 1 maja i 25 grudnia 2010 roku – święta przypadające w sobotę.
 
 
§2.Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 grudnia 2009, 16:58:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2404