Zarządzenie nr 337Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 grudnia 2009w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej

Zarządzenie nr 337
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 grudnia 2009


w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia  Rady Ministrow z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U.z 2004 r. Nr 207, poz.2108 z późn.zm.)
 
                                   
§ 1.   Wyznaczam   skład   doraźnej   Komisji   Przetargowej   dla   przeprowadzenia,  w  dniu
17 grudnia 2009 r., przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Białe Błota:
 
1. Wiesława Kaczanowska  - inspektor UG – przewodniczący komisji
2. Jadwiga Tomaszewska    - inspektor UG – członek komisji
3. Andrzej Świstowski        - inspektor UG  - członek komisji
 
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                        
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 grudnia 2009, 11:20:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045