Zarządzenie nr 62Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 17 września 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 62
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 17 września 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


Na podstawie § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota

z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok zarządza się, co następuje:


§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68 405 154,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę 125 489,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę 125 489,00 zł

4. Wydatki po zmianach wynoszą 68 405 154,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/ wydatki bieżące 48 652 237,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna 16 971,00 zł

b/ wydatki majątkowe 19 752 917,00 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.


§ 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 461 734,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarzadzenie Nr 62 z dn. 17.09.2012 r.exe (149kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (11 grudnia 2012, 13:02:26)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:38:55)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1491