Zarządzenie nr 78Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 5 grudnia 2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Zarządzenie nr 78
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 5 grudnia 2012


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


     Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 13, ust.6 Uchwały Nr RGK.0007.176.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok  zarządza się, co następuje :

 

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                         62 430 027,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                              14 084,00 zł

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                               62 444 111,00 zł

z tego:

a/ dochody bieżące w wysokości  55 135 841,00 zł

b/ dochody majątkowe w wysokości 7 308 270,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                             69 230 027,00 zł

2. Zwiększa się o kwotę                                                        28 992,00 zł

3. Zmniejsza się o kwotę                                         14 908,00 zł

4. Wydatki po zmianach  wynoszą                                           69 244 111,00 zł

5. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :

a/  wydatki bieżące  49 593 699,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna   w kwocie    5 411,00 zł

b/  wydatki majątkowe  19 650 412,00 zł

 

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwota 
4 563 417,00 zł pozostaje bez zmian,zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie 

Zarządzenie Nr 78 z dn. 5.12.2012 r.exe (149kB) plik

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 grudnia 2012, 11:59:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555