Zarządzenie nr SG.0050.95.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 24 października 2014w sprawie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota lokali socjalnych

Zarządzenie nr SG.0050.95.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 24 października 2014


w sprawie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota lokali socjalnych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) zarządza się, co następuje:
     
§ 1.1. Z mieszkaniowego zasobu Gminy Białe Błota wydziela się część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
2. Wykaz lokali, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
   
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do zarządzenia nr 95.xls (28kB) excel

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (24 października 2014, 10:31:34)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (24 marca 2015, 11:47:50)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1460