Zarządzenie nr SG.0050.96.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 29 października 2014w sprawie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.96.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 29 października 2014


w sprawie w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast   zarządzam, co następuje:  

§ 1.Operatorami systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych  Gminy Białe Błota ustanawiam :


1. Elżbietę Rodhe                         -  Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 1 i 2  
2. Mirosławę Affelską                  -  Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 3 
3. Sebastiana Zwiewkę                  - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 4 
4. Izabelę Sut                                 - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 5 
5. Bartosza Wiese                          - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 6 
6. Michała   Czyżewskiego            - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 7  
7. Karolinę Swobodę                     - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 8 
8. Hannę Karolczak                       - Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 9 
9. Krystynę Kołodziejczak            - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
10. Renatę Matuszak                       -  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
11. Mirosława Donarskiego             - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
12. Bożenę Woźniak                        - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
13. Monikę Kobus                           -  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14
14. Karolinę Pasieczną -Szpulecką  - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam koordynatorowi gminnemu Panu Markowi Jakubowskiemu.

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 listopada 2014, 14:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311