Zarządzenie nr SG.0050.99.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Zarządzenie nr SG.0050.99.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2015-2024.
 
§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
       Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WPF (132kB) excel

Wykaz Przedsięwzięć (45kB) excel

Objaśnienie do WPF (153kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (18 listopada 2014, 13:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1422