Zarządzenie nr SG.0050.106.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2014w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.106.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2014


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 6, lit. a, Uchwały Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości        80 500 230,40 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                         31 365,00 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                                      80 531 595,40 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości                        66 554 644,90 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości                    13 976 950,50 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości         83 899 984,28 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                         31 365,00 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                                    83 931 349,28 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące                                           55 842 397,96 zł
b/ wydatki majątkowe                                       28 088 951,32 zł.
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 097 446,46 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7 a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
załacznik nr 7 a zad. zlecone.xls (23kB) excel załącznik nr 2 Wydatki.xls (50kB) excel załącznik nr 1 Dochody .xls (24kB) excel

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 grudnia 2014, 08:55:20)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (24 marca 2015, 11:46:41)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1327