Zarządzenie nr SG.0050.109.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 grudnia 2014w sprawie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw.

Zarządzenie nr SG.0050.109.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich sołectw.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z  2013 r. poz. 594 ze zm.) i Rozdziału 4 Statutów Sołectw Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Murowaniec, Lisi Ogon, Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka oraz Rozdziału 5 Statutów Sołectw Łochowice i Łochowo zarządza się co następuje:

§ 1. Zwołać zebranie wiejskie w 11 sołectwach w Gminie Białe Błota w celu dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej danego sołectwa.

§ 2. Termin i miejsce zebrań określa harmonogram stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców każdego Sołectwa na co najmniej 14 dni przed datą zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik plik do pobrania (28kB) pdf


metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (19 grudnia 2014, 09:13:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516