Zarządzenie nr SG.0050.108.2014Wójt Gminy Białe Błotaz dnia 18 grudnia 2014w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Zarządzenie nr SG.0050.108.2014
Wójt Gminy Białe Błota
z dnia 18 grudnia 2014


w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
 
   Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) oraz § 13, pkt 6, lit. a, Uchwały Nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                                    80 531 595,40 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                37 625,11 zł
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą                                                      80 569 220,51 zł
z tego:
a/ dochody bieżące w wysokości        66 592 270,01 zł
b/ dochody majątkowe w wysokości  13 976 950,50 zł
 
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                     83 931 349,28 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                 37 625,11 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                                    83 968 974,39 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące        55 880 023,07 zł
b/ wydatki majątkowe  28 088 951,32 zł.
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 5 119 807,46 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7 a.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

zad. zlec. dochody zał.7.xls (23kB) excel
zadania zlec. wydatki 7a.xls (24kB) excel
załączn. nr 2 wydatki.xls (37kB) excel
załaczn. nr 1 dochody.xls (24kB) excel

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 stycznia 2015, 12:56:22)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (24 marca 2015, 11:41:08)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1437