Zarządzenie nr SG.0050.106a.2014Wójta Gmina Białe Błotaz dnia 9 grudnia 2014w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.106a.2014
Wójta Gmina Białe Błota
z dnia 9 grudnia 2014


w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art.26 a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, 1318, z 2014r. poz. 379,1072.)
 
 
zarządzam, co następuje: 
§1. Odwołuję ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota pana Jana Jaworskiego.
 
§2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę.
 
§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 stycznia 2015, 13:05:37)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (24 marca 2015, 11:44:03)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1406