Zarządzenie nr SG.0050.113.2014Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 31 grudnia 2014w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022

Zarządzenie nr SG.0050.113.2014
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 31 grudnia 2014


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022

            Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646 ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata  
       2014-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1.    
  
§ 2. Wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2.
    
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

WPF (95kB) pdf
Wykaz Przedsięwzięć do WPF (103kB) pdf
Objaśnienie do WPF (25kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (23 stycznia 2015, 10:02:49)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska-Bąk (23 stycznia 2015, 10:05:47)
Zmieniono: korekta daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1362