Zarządzenie nr SG.0050.38.2015Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 12 maja 2015w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.38.2015
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 12 maja 2015


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. , poz 594 ze zmianami)
 zarządzam, co następuje:
 §1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2.Tracą moc:Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.33.2014 z dnia 29.04.2014roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.66.2014r. z dnia 16.07.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota,  Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.72.2014 z dnia 08.08.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Białe Błota Nr SG.0050.86.2014r. z dnia 18.09.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.107.2014r. z dnia 12.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota , Zarządzenie Wójta gminy Białe Błota  Nr SG.0050.110.2014 z dnia 29.12.2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota, Zarządzenie Wójta Gminy Białe Błota Nr SG.0050.20.2015 z dnia 31.03.2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Białe Błota
/-/ Maciej Kulpa
Regulamin organizacyjny (380kB) word
Schemat organizacyjny (111kB) pdf
Załącznik nr 2 - etaty (70kB) word
Załącznik nr 4 - godziny pracy (24kB) word


metryczka


Opublikował: Andrzej Pasek (14 maja 2015, 12:53:35)

Ostatnia zmiana: Andrzej Pasek (21 maja 2015, 11:20:07)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1795