Zarządzenie nr SG.0050.36.2016Wójta Gminy Białe Błota z dnia 15 lipca 2016w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących mienie Gminy Białe Błota.

Zarządzenie nr SG.0050.36.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 lipca 2016


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących mienie Gminy Białe Błota.


 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016.446)              
 
z a r z ą d z a m,
co następuje
 
§  1
 
Wprowadza się Regulamin przeprowadzania przetargów dotyczących zbycia ruchomości, stanowiących mienie Gminy Białe Błota, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§  2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (19 lipca 2016, 14:47:12)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 lipca 2016, 14:48:00)
Zmieniono: dodano załącznik w pdf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 659