Zarządzenie nr SG.0050.39.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 23 sierpnia 2016w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2016 roku.

Zarządzenie nr SG.0050.39.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 23 sierpnia 2016


w sprawie w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2016 roku.

  Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Białe Błota za I półrocze 2016 roku:

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1)   45 924 061,42 zł, w tym:
a. Dochody bieżące  43 319 059,52 zł,
b. Dochody majątkowe  2 605 001,90 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2)  37 410 877,15 zł w tym :
a. Wydatki bieżące  32 014 795,17 zł,
b. Wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3)  5 396 081,98 zł.
                                                       
3. NADWYŻKA   8 513 184,27 zł.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki (6129kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (26 sierpnia 2016, 11:10:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 554