Zarządzenie nr SG.0050.37.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 28 lipca 2016w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zarządzenie nr SG.0050.37.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 28 lipca 2016


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.


Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zmianami) oraz § 10, pkt 3 Uchwały Nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok, zarządza się, co następuje:
 
§ 1.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                            81 328 853,27 zł
2. Zwiększa się o kwotę                                                                                    0,00 zł
3. Wydatki po zmianach wynoszą                                                        81 328 853,27 zł
4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na :
a/ wydatki bieżące    68 751 676,64 zł,
- kwotę rezerwy ogólnej 164 000,00 zł, pozostaje bez zmian,
- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł po zmniejszeniu wynosi 98 883,28 zł
b/ wydatki majątkowe 12 577 176,63 zł,
 
zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał. Nr 2 Wydatki (33kB) pdf

UZASADNIENIE (24kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (29 września 2016, 12:25:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 499