Zarządzenie nr SG.0050.51.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 14 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.

Zarządzenie nr SG.0050.51.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 14 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024.


   Na podstawie art. 230, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017-2024.
 
§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała (33kB) pdf

WPF (100kB) pdf

Wykaz Przedsięwzieć (88kB) pdf

Objaśnienie (72kB) pdf


metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (17 listopada 2016, 09:46:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 526