Zarządzenie nr SG.0050.52.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 18 listopada 2016w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.52.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 18 listopada 2016


w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota


na podstawie art. 9a ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015.1390.)
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r. o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota § 1  otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołać Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota w następującym składzie:
 
1) Dorota Bartczak                      - II Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
2) Małgorzata Białkowska           - I Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
3) Magdalena Nowak - Kalińska  - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
4) Przemysław Ossowski             - Posterunek Policji w Białych Błotach
5) Katarzyna Rychlewska  - pielęgniarka środowiskowa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE”
6) Aneta Malcer                        - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
7) Ewa Kowalska - Punkt Interwencji Kryzysowej, Rodzinny Punkt Konsultacyjny przy GOPS
8) Danuta Ferenstain         - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach
9) Katarzyna Struś                    - pracownik GOPS
10) Magdalena Wojciechowska - pracownik GOPS 
111) Robert Lubrant                 -  Prezes Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka”
 
§ 2. Traci ważność zarządzenie Nr  SG.0050. 79 .2015 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 4 marca 2011 r.
o powołaniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Białe Błota
   
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Wójt Gminy
 
                                                                                                                        /-/Maciej Kulpa

metryczka


Odpowiada za treść: Aneta Malcer
Opublikował: Andrzej Pasek (18 listopada 2016, 13:08:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 667