Zarządzenie nr SG.0050.54.2016Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 30 listopada 2016w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016- 2024.

Zarządzenie nr SG.0050.54.2016
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 listopada 2016


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016- 2024.


   Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Wykaz  przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2,
pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WPF (95kB) pdf

Wykaz przedsięwzięć (92kB) pdf

UZASADNIENIE (25kB) word

metryczka


Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (5 grudnia 2016, 14:09:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 517