Zarządzenie nr SG.0050.28.2018Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 6 kwietnia 2018w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.28.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 6 kwietnia 2018


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota

ZARZĄDZENIE   Z-cy Wójta    WYKONUJĄCEGO ZADANIA I KOMPETENCJE
WÓJTA GMINY  BIAŁE BŁOTA  
NA PODSTAWIE ART.28g ust1. Pkt 5 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM 
  
      NR SG.0050. 28 .2018         
z dnia  6 kwietnia 2018  roku 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota
 
   
 
Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
§1. Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Białe Błota stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§2.Tracą moc:  Zarządzenie nr SG.0050.1.2017 Wójta Gminy Białe Błota w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota z dnia 02 stycznia 2017 roku, zmienione : Zarządzeniem SG.0050.97.2017 z dnia 18 grudnia 2017r., Zarządzeniem SG.0050.99.2017 z dnia 19 grudnia 2017r., Zarządzeniem SG.0050.12.2018 z dnia 5 lutego 2018r.,
 
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 28 wraz z załącznikami (77kB) word
SCHEMAT kwiecień 2018.pdf (190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: kadry
Opublikował: Marek Jakubowski (6 kwietnia 2018, 12:59:26)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (12 kwietnia 2018, 10:30:05)
Zmieniono: dodano plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1505