Zarządzenie nr SG.0050.77.2018Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 października 2018w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

Zarządzenie nr SG.0050.77.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 października 2018


w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r


Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
           
§ 1.Operatorami systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych  Gminy Białe Błota ustanawiam :

Elżbieta Rohde numery obwodu 1,2 
Monika Kobus numery obwodu 3
Sebastian Zwiewka numery obwodu 4,6
Łukasz Janik numery obwodu 5 
Marta Rybacka numery obwodu 7
Andrzej Pasek numery obwodu 8
Weronika Górna numery obwodu 9
Karolina Gaca numery obwodu 10
Renata Matuszak numery obwodu 11
Waldemar Ziółkowski numery obwodu 12
Robert Woźniak numery obwodu 13
Bartosz Gołąb numery obwodu 14 
Iwona Osesek numery obwodu 15


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Markowi Jakubowskiemu.
 
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (23 listopada 2018, 08:33:38)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (23 listopada 2018, 08:48:16)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 692