Zarządzenie nr SG.0050.89.2018Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 26 listopada 2018w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr SG.0050.89.2018
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 26 listopada 2018


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 t.j., z póź. zm.), art. 4 ust.1 pkt 2 i art.7 pkt1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2018r. poz.1260 z póź.zm.),
 
Zarządzam, co następuje:
 
§1. Z dniem   26 listopada 2018 roku powołuję na stanowisko Z-cy Wójta Gminy Białe Błota panią   Annę  Jankowską – Cepak.
 
§2.Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: kadry
Opublikował: Marek Jakubowski (27 listopada 2018, 10:21:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1113