Wykaz

Zdjęcie


Do odczytu częsci wniosków potrzebny jest program otwierający spakowane dane 7 zip lub zapisane w formacie .pdf, Adobe Acrobat Reader


Program 7zip (912kB) plik

Pobierz program do odczytu plików PDF


Zapraszamy do korzystania z elektronicznych formularzy!

Link do formularzy ePUAPPODATKI i OPŁATY LOKALNE

Wszelkie informacje niezbędne dla podatników w zakładce Opłaty i podatki

Podatki lokalne na rok 2020


Stawki 2020

Stawki podatków na rok 2020 (61kB) excel

1. Podatek od nieruchomości:

Nowe druki podatkowe obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 roku:

Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);

- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).Ujednolicone wzory informacji i deklaracji będą miały zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować załączniki do uchwały nr RGK.0007.165.2017 roku Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 roku.

OSOBY FIZYCZNE

Informacja IN-1  - 1 Informacja IN-1 -IN-1 (1) - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - PDF.pdf (156kB) pdf

Załącznik ZIN-1  - 2 Załącznik ZIN-1 - ZIN-1 (1) - Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF.pdf (119kB) pdf

Załącznik ZIN-2  - 3 Załącznik ZIN-2 - ZIN-2 (1) - Załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - XSL.xls (97kB) excel

Załącznik ZIN-3  - 4 Załącznik ZIN-3 - ZIN-3 (1) - Załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników - PDF.pdf (117kB) pdf

Informacja IR-1  - Informacja o gruntach (137kB) pdf

Załącznik ZIR-1 - 7 Załącznik ZIR-2 - ZIR-2 (1) - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF.pdf (119kB) pdf

Załącznik ZIR-2 - 7 Załącznik ZIR-2 - ZIR-2 (1) - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - PDF.pdf (119kB) pdf

Załącznik ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (119kB) pdf

Informacja IL-1 - Informacja o lasach (107kB) pdf

Załącznik ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (94kB) excel

Załącznik ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (94kB) excel

Załącznik ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (117kB) pdf

OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Deklaracja  DN-1  - 1 - Deklaracja DN-1 -DN-1 (1) - Deklaracja na podatek od nieruchomości - PDF.pdf (193kB) pdf

Załącznik ZDN-1 - 2 - Załącznik ZDN-1 - ZDN-1 (1) - Dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu -PDF.pdf (103kB) pdf

Załącznik ZDN-2 - 3 - Załącznik ZDN-2 - ZDN-2(1) - Dane o przedmiotach zwolnionych z opodatkowania -PDF.pdf (102kB) pdf

Deklaracja DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (134kB) pdf

Załącznik ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (121kB) pdf

Załącznik ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (120kB) pdf

Deklaracja DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (118kB) pdf

Załącznik ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (96kB) pdf

Załącznik ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (97kB) pdf


Wzory obowiązujące od 01.01.2018 roku.

Deklaracja DN-1 -  pobierz plik w formacie do edycji (128kB) word

Załącznik   ZN-1A - pobierz plik w formacie do edycji (62kB) word
Załącznik   ZN-1B - pobierz plik w formacie do edycji (152kB) word
Załącznik   ZN-1C - pobierz plik w formacie do edycji (126kB) word

2. Podatek rolny:

Deklaracja DR-1 -    pobierz plik w formacie do edycji (196kB) word
Załącznik   ZR-1A - pobierz plik w formacie do edycji (66kB) word
Załacznik   ZR-1B - pobierz plik w formacie do edycji (164kB) word

3. Podatek leśny:

Deklaracja DL-1 - pobierz plik w formacie do edycji (87kB) word
Załącznik   ZL-1A - pobierz plik w formacie do edycji (69kB) word
Załącznik   ZL-1B - pobierz plik w formacie do edycji (126kB) word

4. Podatek od środków transportowych

Załącznik DT - 1  - pobierz plik w formacie do edycji (185kB) pdf

Załącznik DT - 1a - pobierz plik w formacie do edycji (257kB) pdf

DO POBRANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

1. Podatek od nieruchomości:

INFORMACJA IN-1- pobierz plik w formacie do edycji (109kB) word
Załącznik   ZN-1A - pobierz plik w formacie do edycji (35kB) word
Załacznik   ZN-1B - pobierz plik w formacie do edycji (104kB) word
Załącznik   ZN-1C -  pobierz plik w formacie do edycji (91kB) word

Załącznik   ZN-1C - pobierz plik w formacie do edycji (91kB) word

2. Podatek rolny:

INFORMACJA IR-  - pobierz plik w formacie do edycji (128kB) word
Załącznik   ZR-1A - pobierz plik w formacie do edycji (37kB) word
Załacznik   ZR-1B - pobierz plik w formacie do edycji (106kB) word

 3. Podatek leśny:

INFORMACJA IL-1- pobierz plik w formacie do edycji (69kB) word
Załącznik   ZL-1A - pobierz plik w formacie do edycji (38kB) word
Załacznik   ZL-1B - pobierz plik w formacie do edycji (71kB) word

Stawki 2017


Stawki 2016

Stawki 2015

Stawki 2014

 1. Zgłoszenie nieruchomości do opodatkowania stawki na 2014 (228kB) plik
2. Zgłoszenie rolnych do opodatkowania stawki 2014 (221kB) plik
3. Zgłoszenie leśnych do opodatkowania 2014 (214kB) plik
4. Zgłoszenie środków transportu do opodatkowania stawki 2014 (621kB) plik

Pozostałe
1. Zwrot nadpłaty w podatkach lokalnych - karta informacyjna 01.04 2020 (117kB) word
2. Zaświadczenia dotyczące podatków - karta informacyjna wersja 2020 (155kB) word
3. Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych 01.04.2020 (116kB) word

4. ulgi umorzenie białe błota os. fiz. i prowadzace dział. gosp. 2020r. (608kB) word

Podatek akcyzowyGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetrgowej (141kB) word

2. Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (118kB) word
3. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (135kB) word
4. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (136kB) word

5. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (53kB) word


SPRAWY SPOŁECZNE, STYPENDIA, DODATKI

     1. Wniosek o stypendium szkolne (177kB) word
 2.
Wniosek o dodatek mieszkaniowy (70kB) plik
    3. Wniosek o zasiłek szkolny (118kB) word
    4. Wzór Wniosku o stypendium dla szczególnie uzdolnionych (56kB) word

    5. Wniosek o dodatek energetyczny (84kB) word

  6. Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny (97kB) pdf

7. Wniosek o wydanie Metropolitarnej Karty Seniora 60+ (87kB) word


SPRAWY DO URZĘDU STANU CYWILNEGO

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego informuje:

osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński  tzw. ślub cywilny lub konkordatowy - proszone są o kontakt telefoniczny po numerem tel. 52 323 90 98 - przed pierwszym przybyciem do USC celem załatwienia formalności związanych ze ślubem


2. Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (123kB) word
3. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (111kB) word
4. Sprostowanie błedu pisarskiego w akcie stanu cywilnego (112kB) word
5. Transkrypcja aktu stanu cywilnego (126kB) word
6. aświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (118kB) word
7. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (115kB) word
8. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (133kB) word
9. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym (134kB) word
10. Zmiana nazwiska lub imienia (115kB) word
11. Nadanie medali za długoletnie pożycie (118kB) word
12. Wniosek o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego (110kB) word
13. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (119kB) word
14. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (wzór od 12.01.2020) (539kB) word
14a. Wydanie dowodu osobistego - karta informacyjna (8909kB) word

15. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (71kB) pdf
16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (469kB) word

17. Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (49kB) word
DROGI, UZGODNIENIA

1. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji przebudow zjazdu (121kB) word

2. Uzgodnienie lokalizacji urzadzeń w pasie drogowym (128kB) word
3. Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót (139kB) word
4. Wniosek o zezwolenie na umieszczenie urzadzeń w pasie drogowym (132kB) word

5. Wniosek o wykorzystanie dróg w sposób szczególny (51kB) word

6. Szkoda komunikacyjna wniosek (144kB) word

7. Wytyczne do organizacji ruchu (15kB) word

8. Wniosek o wykorzystanie drogi w sposób szczególny - pielgrzymki (52kB) word


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (8250kB) word

1a. Instrukcja wypełnienia wniosku o decyzję o warunkach zabudowy (3521kB) pdf

2. Wniosek o wydanie decyzji celu publicznego (225kB) word

3. Wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji (188kB) word

4. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie decyzji (196kB) word
5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym (151kB) word
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego (145kB) word
7. Wniosek o wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego (153kB) word
8. Wniosek o wydanie zaświadczeni o nadaniu numeru porządkowego (152kB) word
9. Wniosek o wydanie zaświadczeni o zgodności z planem miejscowym (149kB) word
10. Wniosek o podział nieruchomości (1405kB) pdf

11. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu studium (96kB) word
12. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (1608kB) pdf

13. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (1234kB) pdf

14. Wniosek o wycofanie wniosku (92kB) word

15. Wniosek ogólny + załaczniki (94kB) word

16. Zwrot opłaty skarbowej (95kB) word

17. wniosek ogólny bez załaczników (93kB) word

18. Zapoznanie się z materiałami + załączniki (95kB) word

19. Zgodność z oryginałem + załączniki (97kB) word


OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (149kB) word
2. Wniosek o odbiór azbestu (42kB) plik
3. Wniosek i regulamin dofinansowania do systemu ogrzewania (150kB) word

4. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (149kB) word
5. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (127kB) word
6. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków (125kB) word

7. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną (346kB) plik
8. Deklaracja na odbiór odpadów komunalnych (541kB) (107kB) word
9. Wniosek o skierowanie na sterylizację kotów (79kB) word

10. WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (121kB) word

11. WNIOSEK opiekuna kotów o udział w Programie dokarmiania kotów wolno żyjących (76kB) word

12. Wzór sprawozdania na odbiór nieczystości ciekłych (46kB) word

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


1. Karta informacyjna Wpis do CEiDG (71kB) word

2. Wniosek CEiDG-1 (490kB) pdf

3. Kody PKD (705kB) pdf
WOJSKOWE

1. Przyznanie rekompensaty pieniężnej z tytrułu utraconego wynagrodzenia lub dochodu za odbywanie ćwiczeń wojskowych (130kB) word
2. Uznanie żołnierza /lub osobę z kartą powołania/ za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (149kB) word


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY

1. Wniosek zameldowanie czasowe (399kB) pdf

2. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały (415kB) pdf

3. zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza PR (331kB) pdf

4. zgłoszenie wyjazdu poza RP (231kB) pdf

5. Wniosek o wymeldowanie czasowe (330kB) pdf

6. Wniosek o wymeldowanie stałe (419kB) pdf

7. Rozporządzenie MSWiA w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (1015kB) pdf

8. Wniosek o udostepnienie danych jednostkowych (156kB) pdf

9. Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym (46kB) word

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia (81kB) word


SPRAWY ALKOHOLOWE

1. Karta informacyjna o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku (131kB) word
2. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (156kB) word
3. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (108kB) word


DOFINANSOWANIE MŁODOCIANYCH

1. Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego (202kB) word
 2. Formularz de minimis (156kB) pdf
3. Oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis (40kB) word
4. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (67kB) word

5. Procentowy udział wspólników (38kB) word
6. Wniosek o dofinansowanie (37kB) plik
7. Zawiadomienie o zawarciu umowy (34kB) word
8. Zawiadomienie o rozwiazaniu umowy (32kB) word

ŻŁOBKI, PRZEDSZKOLA,SZKOŁY

1. Karta informacyjna (48kB) word

2. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (191kB) word

3. Oświadczenie (26kB) word

4. Zaświadczenie o niekaralności (25kB) word

5. Oświadczenie o tytule prawnym (25kB) word

6. Informacja o zmianie danych (27kB) word

7. Wniosek o wykreślenie żłobka, klubu (62kB) word

POZOSTAŁE WNIOSKI

1. Poświadczenie zgodności z oryginałem (109kB) word
2. Udzielenie informacji publicznej (79kB) plik

3. Wniosek pozwolenie na budowę (1308kB) plik

4. oświadczenie budowlane (273kB) jpg


metryczka


Wytworzył: Filip Dobiszewski (12 stycznia 2004)
Opublikował: Filip Dobiszewski (12 stycznia 2004, 15:21:26)

Ostatnia zmiana: Szymon Pater (23 listopada 2020, 10:08:21)
Zmieniono: zaktualizowano wniosek o dodatek energetyczny

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80634